Bedreiging met mes op de Voordijk, daders overmeesterd en aangehouden, politie zoekt slachtoffers

BARENDRECHT – Sinds de zomer van 2019 hebben er in Barendrecht diverse incidenten plaatsgevonden met steekwapens. Het betrof veelal jongeren die gebruik maakten van messen bij straatroven en overvallen (1,2,3,4,5,6,7,8). Van minstens één geval van straatroof is bekend dat het slachtoffer ook is gestoken door de dader.

Burgemeester van Belzen kondigt maatregelen aan om de ‘messenhype’ onder jongeren te stoppen: “Dit is nodig omdat de recente (gewelds) incidenten in Barendrecht de openbare orde en veiligheid ernstig verstoren

Sterke toename geweldsincidenten

De politie heeft kenbaar gemaakt dat er sinds jui 2019 binnen de gemeente Barendrecht “een sterke toename is geconstateerd van het aantal geweldsincidenten, waarbij messengebruik een prominente rol speelt.

De gemeente heeft samen met de gemeente Ridderkerk een convenant opgesteld om een structurele samenwerking op te zetten met o.a. scholen: “De messendragers zitten over het algemeen nog op school“, aldus van Belzen. Ook wordt de focus gelegd op de ouders: “De rol van de ouders is belangrijk. Ten aanzien van het fenomeen messengebruik is gebleken dat de jongeren veelal uit kwetsbare gezinnen komen.

Maatregelen APV

Burgemeester van Belzen: “Uit het domein veiligheid (gemeente-politie en OM) worden hardere maatregelen ingezet.” Het gaat hier om 2 maatregelen:

  • Het tijdelijk aanwijzen van veiligheidsrisicogebieden (in de APV). Hierdoor kan de politie preventief fouilleren. De betreffende gebieden zijn op dit moment nog niet bekendgemaakt.
  • Het uitbreiden van cameratoezicht om de openbare orde te kunnen handhaven. Van Belzen: “Tevens verhoogt cameratoezicht het veiligheidsgevoel van inwoners. De pakkans door de politie om jongeren op te sporen die geweldsincidenten plegen wordt eveneens vergroot.

Maatregelen scholieren

In samenwerking met de politie en scholen zullen er op uniforme wijze controles van kluisjes op scholen worden uitgevoerd. Daarnaast wil de gemeente ‘maatwerk’ leveren op “zware gevallen” (speciaal onderwijs).

Jongerenwerk wordt ingezet om jongeren te betrekken bij “het bewust worden en weerbaar maken van normoverschrijdend gedrag”. Daarnaast gaan wijkagenten spreekuren houden op de voortgezet onderwijs scholen en gaat Halt voorlichting geven op de scholen.

De gemeente zelf gaat de inzet van gemeentelijke BOA’s intensiveren tijdens piekmomenten rond scholen.

Artikelfoto via: Bedreiging met mes op de Voordijk, daders overmeesterd en aangehouden, politie zoekt slachtoffersBekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »