Nieuwe geasfalteerde weg voor openstelling onderdoorgang A29

BARENDRECHT – [Foto’s] Afgelopen week zijn de asfalteringswerkzaamheden gestart aan de Breslau. De weg is vernieuwd om na de zomer van dit jaar de onderdoorgang A29 open te kunnen stellen: het fietspad is verplaatst van de slootkant naar de kant van de bedrijven. De verwachting is dat het autoverkeer op de betreffende weg flink zal toenemen door de openstelling.

Dankzij deze wijzigingen hoeft fietsverkeer niet meer via een slingerbocht de weg over te steken. Fietsers kunnen in de toekomst oversteken op de nog aan te leggen rotonde op de kruising Breslau/Hamburg/Bergen. Tot die tijd is er een omleiding via een tijdelijke brug over de sloot.

Asfalteren

Sinds afgelopen maandag zijn werklieden bezig geweest om de huidige (stenen) weg aan de Breslau en het fietspad (Breslaupad) te verwijderen. Een groot deel van de nieuwe autoweg is inmiddels geasfalteerd. De werkzaamheden aan de Bergen/Gdansk zullen nog tot juli van dit jaar duren.

Tegen het eind van het jaar (oktober-november) zullen vervolgens de bussluizen worden weggehaald zodat het verkeer daadwerkelijk gebruik kan maken van de onderdoorgang A29. Vóór dat moment dient echter eerst nog een ander (grootschalig) project te worden uitgevoerd: de rotonde op de locatie Barendrechtseweg/Henry Dunantlaan/Dierensteinweg moet worden vervangen door een verkeerskruispunt met stoplichten. De kunstwerken die op deze rotonde stonden zijn in voorbereiding hierop al eerder verhuisd.

Rotonde project

De werkzaamheden voor het project aan de Breslau/Bergen/Gdansk worden gefaseerd uitgevoerd:

  • Fase 1: 3 april t/m 16 april (nu) – Breslau
  • Fase 2: 17 april t/m 9 mei – Bergen
  • Fase 3: 9 mei t/m 19 juni – Breslau – Bergen
  • Fase 4: 20 juni t/m 2 juli – Gdansk
  • Fase 5: oktober-november (afhankelijk van 1e Barendrechtseweg)Fotograaf: Jordi Menheer, BarendrechtNU

(Op alle foto's berust copyright. Foto's mogen zonder toestemming v.d. fotograaf niet worden gekopieerd of worden overgenomen.)« | »