Onderdoorgang A29, Harmonielaan, Barendrecht

BARENDRECHT – [Video] De gemeenteraad heeft vanavond (Dinsdag 26 april 2016) ingestemd met de plannen om de onderdoorgang A29 (Harmonielaan) open te stellen.  VVD, SGP/CU, PvdA, D66, EVB  en CDA stemden voor het besluit, alleen GroenLinks is tegen.

Volgens de planning, die nu officieel van start kan gaan, zou de onderdoorgang A29 in de zomer van 2017 open kunnen worden gesteld. Voor die tijd zullen er 3 grote aanpassingen worden gemaakt aan de wegen rond de onderdoorgang: De Efteling rotonde wordt een kruispunt met verkeerslichten, er komt een nieuwe rotonde op de huidige kruising Henry Dunantlaan/Boerhaavelaan en er zullen aanpassingen worden gemaakt aan de autoweg en het fietspad van de Breslau. De kunstwerken op de Efteling rotonde zullen in overleg met de kunstenaar worden verplaatst naar een andere locatie in Barendrecht, zoals bijvoorbeeld thv de ingang van de Bongerd aan de Dierensteinweg.

Groenhaag

Bewoners van de Sweelincklaan, die meer overlast zullen ondervinden van de verwachte toename van verkeer, verzochten de wethouder eerder deze maand om een groenhaag langs de Sweelincklaan te zetten. Op die manier werd niet het geluid, maar in ieder geval het zicht ontnomen van de toenemende hoeveelheid auto’s. De haag zal vanaf de Voordijk tot de doorsteek (fietspad) van de Koraallaan lopen. Mogelijk zal de groenhaag helemaal tot aan de Bachlaan worden doorgetrokken. Deze keuze zal in overleg met de bewoners worden gemaakt. De kosten van deze toevoegingen worden geschat op €10.000 tot €15.000.

Suggesties

Diverse partijen kwamen met suggesties om het plan te verbeteren. Zo heeft de EVB gevraagd of de snelheid op het hele stuk niet van 70 naar 50km/u kan worden gebracht. Ook het feit dat de onderdoorgang in de spits open zal gaan baarde EVB “grote zorgen”. De VVD benadrukte dat, mochten er (financiële) meevallers zijn, er moet gekeken blijven worden naar geluidsreducerende toepassingen. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. D66 is tevreden met het voorstel en ziet ook positieve effecten voor bewoners rond de GROEN-rotonde: de partij verwacht een afname van verkeer aan die kant waardoor geluid en fijnstof overlast daar zal afnemen. De partij ziet dit besluit als “oud en nieuw Barendrecht” tot één Barendrecht maken. De PvdA was voorstander van de meeste plannen, maar sprak zich uit tegen het omvormen van de Efteling rotonde tot kruispunt met verkeerslichten.

3-stappenplan

Bekijk in onderstaande eerdere artikels de details rond de 3 stappen die de gemeente wil gaan zetten om de onderdoorgang A29 open te stellen:Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht


Video: BarendrechtNU

(Op alle video's berust copyright. Video's mogen zonder toestemming v.d. maker niet worden gekopieerd of worden overgenomen.)« | »