Openstelling onderdoorgang A29: Rotonde Henry Dunantlaan, nieuwe locatie bushaltes

BARENDRECHT – Op 18 juli 2016 zal er gestart worden met de eerste fase richting de openstelling van de onderdoorgang A29 (bussluis Harmonielaan). Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 26 april ging de gemeenteraad akkoord met de voorgestelde plannen. De eerste werkzaamheden starten op 18 juli op het kruising Boerhaavelaan/Henry Dunantlaan, de weg zal naar verwachting 5 weken lang volledig zijn afgesloten.

Het openstellen van de bussluis heeft gevolgen voor hoe het verkeer zich door Barendrecht zal gaan bewegen. Om het volledige plan te realiseren zijn er verschillende (grote) ingrepen nodig op de route. Deze worden vanaf de zomervakantie gefaseerd uitgevoerd. Het project bestaat in totaal uit vier fases. (1+2, 3, 4). Recent werden al een aantal bomen weggehaald langs de Henry Dunantlaan.

Fase 1: Boerhaavelaan en Henry Dunantlaan

Op 18 juli start aannemer BAM infra met de aanleg van een rotonde op de kruising van de Boerhaavelaan en de Henry Dunantlaan. Tegelijkertijd legt de aannemer bushaltes aan. De werkzaamheden zullen naar verwachting 5 weken in beslag nemen en tijdens deze periode zal er een algehele afsluiting tussen de 1e Barendrechtseweg en de rotonde Bijdorp-Dudokdreef nodig zijn. Omleidingen worden met borden aangegeven.

Fase 2:Aanbrengen geluidsreducerend asfalt Henry Dunantlaan en Sweelincklaan

Naar verwachting wordt er in het voorjaar 2017 geluidsreducerend asfalt aangebracht op deze locatie. Deze werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Details van de uitvoeringswerkzaamheden worden op dit moment nog verder uitgewerkt.

« | »