Beheerderswoning, De Bongerd, Barendrecht

BARENDRECHT – De krakers die zich sinds dit jaar hebben gehuisvest in de beheerderswoning op sportpark de Bongerd zullen hier volgende week worden uitgezet. De gemeente heeft enige tijd geleden een procedure in gang gezet om de krakers uit de woning te krijgen. De krakers hebben hier een kort geding tegen aangespannen en deze verloren.

De voorzieningenrechter heeft de gemeente Barendrecht in het gelijk gesteld. Dit stelt de gemeente in staat om over te gaan tot ontruiming van het pand en de uitzetting van de krakers“, aldus het college in een brief. De woning zal volgende week woensdag worden ontruimd, politie en gemeente (BOA’s) zullen hierbij aanwezig zijn “om toe te zien op een ordelijk verloop en op het eventueel veiligstellen van de in bewaring genomen goederen“.

Schade

Nadat de woning is ontruimd wil de gemeente deze direct onbewoonbaar maken door het dak eraf te halen en water/stroom/elektriciteit af te sluiten. “Het pand is de afgelopen jaren niet geschikt bevonden voor het gebruik als onder andere clubhuis voor CAV Energie, of als jongerencentrum, of voor bewoning door statushouders. Een nieuwe bestemming is niet voor handen, anders dan het pand anti-kraak zou worden gemaakt. Om het pand anti-kraak te maken was een forse investering nodig. Er is een grote achterstand op het onderhoud. Daarbij is jaren geleden al asbest in het pand aangetroffen en hebben de krakers het pand van binnen flink beschadigd. Zo zijn op diverse plaatsen de loodslabben uit de voegen verwijderd, waardoor er lekkage is ontstaan.“, aldus de verklaring van het college.

Opknappen

Het opknappen, en daarmee anti-kraak maken van de woning, zou €60.000 gaan kosten (+€15.000 jaarlijks). Gezien de omstandigheden heeft het college op 28 juni besloten om direct over te gaan tot de sloop van het pand wanneer dit mogelijk is. Na het onbewoonbaar maken volgende week zal er een proces in gang worden gezet om de woning helemaal te slopen. Hierbij moet o.a. rekening worden gehouden met de geconstateerde aanwezigheid van asbest.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »