Nieuwe college: Burgers betrekken bij de toekomst van Barendrecht

BARENDRECHT – [Foto’s + Video persgesprek] Het nieuwe college wil de Barendrechtse burgers betrekken bij hetgeen waar zij mee aan de slag gaan. De wethouders van het nieuwe college vertelden gisteren (Maandag 2 juni 2014) tijdens een persgesprek over de verschillende onderwerpen die de komende tijd op de agenda staan.

Participeren: “Burgers en partners vooraan in het proces”

Niet alleen de bevolking, maar ook partners, zullen worden betrokken bij het opstellen van het bestuurlijke programma. Dit moet niet gebeuren tijdens het proces om bepaalde beslissingen te nemen, maar al hiervoor moeten de diverse partijen inspraak krijgen. Deze partijen, partners genoemd, kunnen o.a. woningcorporaties, maatschappelijk partners, onderwijsinstellingen en uiteraard de Barendrechtse burger zijn.

Themasessies

Het college wil voor de zomer een aantal themasessies organiseren met de partners. Dit wordt een open gesprek, maar het coalitieakkoord zal wel als leidraad worden aangehouden. De gesprekken zullen ‘op locatie’ plaatsvinden zodat dit niet altijd in het gemeentehuis hoeft plaats te vinden. De politiek komt naar de burger toe om in gesprek te gaan. Het nieuwe college wil hier vaart bij maken, ze willen snel aan de slag om te voorkomen dat deze gesprekken precies in de vakantieperiode zullen vallen.

Burgemeester van Belzen

“Veiligheid is ook prioriteit bij dit college”, aldus de burgemeester. “Een goede, veilige, omgeving is essentieel voor goed samenleven”. Het college heeft in het coalitieakkoord opgenomen dat er twee extra BOA’s worden aangesteld: er wordt hierbij nadruk gelegd op de handhaving van de regels. Er zullen daarnaast stappen worden gezet om de politiebureaus in Barendrecht toegankelijker te maken en de agenten op straat zichtbaarder te maken. De veiligheid in Barendrecht zal wijkgericht worden aangepakt, onder andere door de de (bestaande) projecten Wijkregie en Buurtpreventie.

Dirk Vermaat: De wijk in

“Hoe kunnen we mensen inspireren om mee te denken met de vormgeving van onze samenleving”. Dit is een belangrijk speerpunt van het nieuwe college van Barendrecht. Om dit te bewerkstelligen wil de heer Vermaat de wijk in gaan.

Hierbij wordt Carnisselande in het persgesprek aangehaald als punt van aandacht. Tijdens onder andere de gemeenteraadsverkiezingen heeft hij gemerkt dat sommige bewoners zich geen ‘Barendrechter’ voelen omdat Carnisselande later is toegevoegd als ‘uitbreiding’ van Barendrecht.

Toelichting wethouders

Voor de toelichtingen van alle wethouders (Dirk Vermaat (EVB), Lennart van der Linden (EVB), Jeroen Gebben (VVD) en Ingeborg Monhemius(D66)) van het nieuwe college kunt u onderstaande video bekijken/beluisteren. De wethouders vertellen hier ieder iets over hun eigen portefeuille en wat ze hier binnen willen doen/bereiken.

Onderwerpen die onder andere aan de orde komen: In gesprek met de burgers/partners, Oude Dorpskern, Het Kruispunt, de zorg, onderwijs, veiligheid, duurzaamheid (windturbines), financiën, subsidies en sport.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek


Video: JordiFun, BarendrechtNU

(Op alle video's berust copyright. Video's mogen zonder toestemming v.d. maker niet worden gekopieerd of worden overgenomen.)


Fotograaf: Jordi Menheer, BarendrechtNU

(Op alle foto's berust copyright. Foto's mogen zonder toestemming v.d. fotograaf niet worden gekopieerd of worden overgenomen.)« | »