110 extra parkeerplaatsen rondom Sportpark de Bongerd (Dierensteinweg, Barendrecht)

BARENDRECHT – Naar aanleiding van vragen over parkeerproblemen rondom sportpark de Bongerd heeft wethouder Jeroen Gebben (verkeer) laten weten wat de plannen zijn om dit op te lossen. Er zullen in de eerste helft van 2015 in totaal 110 extra parkeerplekken worden gerealiseerd.

Nieuwe parkeerplaatsen

De eerste (circa) 60 parkeerplaatsen worden aangelegd naast de schietvereniging en zijn bedoeld om de verwachte toename in verkeersdrukte op te vangen van het in aanbouw zijnde LOC (Lokaal Opleidingen Centrum). Op dit nieuw aan te leggen parkeerterrein zal ook ruimte zijn om twee bussen te parkeren. Het parkeerterrein is te bereiken via het verkeersplein op de Dierensteinweg, momenteel is dit nog een doodlopende aftakking van de weg.

De wethouder zegt in zijn antwoorden tevens dat er een voetgangersoversteekplaats zal worden aangelegd om van het sportpark/LOC bij het nieuwe parkeerterrein te komen. In een bijgevoegde tekening lijkt het hier te gaan om een zebrapad met tussen de rijstroken een vluchtheuvel, maar zonder stoplichten.

Uitbreiding

Voor de LOC zijn zo’n 110 parkeerplaatsen nodig, daarom zal ook het huidige parkeerterrein bij de ingang van Sportpark de Bongerd worden uitgebreid. Rond de toegangsweg zullen circa 50 extra parkeerplaatsen worden aangelegd.

Door de toevoeging van deze nieuwe parkeerplaatsen en het feit dat de diverse faciliteiten op verschillende momenten (druk) worden bezocht zou dit het parkeerprobleem moeten oplossen.

Start aanleg

In januari 2015 zal worden gestart met de realisatie van het parkeerterrein naast de schietvereniging. Op dat moment wordt daar ook de openbare verlichting aangelegd. Tot die tijd heeft de schietvereniging de beschikking over tijdelijke parkeerplaatsen.

In het 2e kwartaal van 2015 moet ook de uitbreiding van de bestaande parkeerplaats bij de ingang van het sportpark zijn afgerond. Als dat is gebeurd zal de buitenruimte rond het LOC worden aangelegd.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »