Noodopvang Zuider Carnisseweg in gereedheid gebracht, 150 geïnteresseerden voor open huis

BARENDRECHT – Aan de Zuider Carnisseweg worden sinds maart 2022 maximaal 50 asielzoekers opgevangen, toen werd besloten dat dit voor een periode van maximaal 4 maanden zou zijn. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft bij de gemeente aangegeven deze locatie nog steeds hard nodig te hebben. Daarom stelt het college van B&W aan de gemeenteraad voor om de noodopvang aan de Zuider Carnisseweg 110a nogmaals te verlengen voor een periode van 12 maanden.

In maart 2022 werd de tijdelijke noodopvang voor maximaal 4 maanden ingericht. In juni 2022 werd besloten die tijdelijke opvang met een jaar te verlengen. Nu stelt het college voor om deze locatie opnieuw met een jaar te verlengen voor noodopvang. Daarmee zou de tijdelijke opvang voor 4 maanden worden opgerekt naar bijna 2,5 jaar. Het COA stelt zelf nog steeds dat het om een ‘tijdelijke locatie’ gaat. Het college stelt vandaag (Vrijdag 12 mei 2023) in een persbericht: “De verlenging is noodzakelijk vanwege de blijvend toenemende opgave die bij gemeenten wordt neergelegd voor het huisvesten van asielzoekers. Er is nog geen andere locatie beschikbaar in de gemeente Barendrecht om asielzoekers te huisvesten.

Andere oplossing nog niet in zicht

Intussen vinden met de provincie en de gemeente Rotterdam gesprekken plaats over de realisatie van reguliere huisvesting in het Zuidelijk Randpark ten behoeve van onder andere asielzoekers. “De provincie heeft daarbij een sleutelrol aangezien zij eigenaar is van deze grond. Over de mogelijke realisatie van opvang in het Zuidelijk Randpark zijn nog geen concrete afspraken vastgelegd, waardoor de noodopvang aan de Zuider Carnisseweg op dit moment niet beëindigd kan worden.”, aldus het college. Het college van B&W stelt dan ook aan de gemeenteraad voor om de noodopvang aan de Zuider Carnisseweg 110a nogmaals te verlengen voor een periode van 12 maanden.

Het raadsvoorstel wordt op 30 mei behandeld in de gemeenteraad. Bij een positief besluit wordt de opvang met 12 maanden verlengd.

Artikelfoto: De noodopvang locatie in 2022.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »