Noodopvang Zuider Carnisseweg in gereedheid gebracht, 150 geïnteresseerden voor open huis

BARENDRECHT – Het college van B&W gaat in gesprek met bewoners en gemeenteraad over een verlenging van de noodopvang voor asielzoekers aan de Zuider Carnisseweg in Barendrecht voor maximaal 12 maanden, binnen dezelfde voorwaarden die in maart dit jaar zijn afgesproken.

De noodopvang aan de Zuider Carnisseweg is sinds maart 2022 opgesteld voor de opvang van maximaal 50 asielzoekers. In maart werd afgesproken dat de noodopvanglocatie maximaal 4 maanden open zou zijn. Daarmee zou de opvanglocatie begin juli 2022 weer worden afgebouwd.

Voorstel en info avond

Het plan om de noodopvang te verlengen betreft een voorstel van het college, de gemeenteraad moet hierover nog definitief besluiten. Het college adviseert de gemeenteraad om in te stemmen met het voorstel (PDF).

Op maandag 13 juni van 19.30 tot 21.00 uur organiseert de gemeente in het gemeentehuis een inloopbijeenkomst voor omwonenden om hun mening te horen over de verlenging. Aanmelden kan via noodopvangasielzoekers@barendrecht.nl.

Verlengen

Gemeente Barendrecht: “Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kampt echter, mede door de toenemende vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne, nog steeds met een oplopend tekort voor de opvang van asielzoekers. Dit tekort is de afgelopen periode met name zichtbaar geworden in aanmeldcentrum Ter Apel. Door een gebrek aan opvangplekken in het land, heeft het COA grote moeite om asielzoekers vanuit Ter Apel door te plaatsen naar andere locaties.

Het college van Barendrecht geeft aan dat er daarom ook de komende tijd veel gevraagd wordt van gemeenten om te zorgen voor voldoende opvangplaatsen. Voor de gemeente Barendrecht zou het volgens het college dan hoogstwaarschijnlijk blijven gaan om de vijftig huidige noodopvangplekken, maar dan voor de periode tot medio 2023. De huidige noodopvanglocatie voldoet daarvoor nog steeds aan alle eisen.

Burgemeester Govert Veldhuijzen: “Natuurlijk wil Barendrecht zoveel mogelijk haar verantwoordelijkheid blijven nemen en meewerken aan een humane opvang van asielzoekers. We gaan in gesprek met  de gemeenteraad en de omwonenden van de noodopvang en stellen de gemeenraad voor in te stemmen met een verlenging van de opvangperiode.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »