Stationstuinen Barendrecht

BARENDRECHT – Het college spreekt in een brief aan de gemeenteraad over een ‘cruciaal dilemma‘ rond het woningbouwproject Stationstuinen: “Uw gemeenteraad heeft namelijk op 25 januari 2022 een niet uitvoerbaar besluit genomen, waardoor er inmiddels sprake is van vastgestelde kaders die onderling strijdig zijn

Het probleem omvat vastgestelde plannen (“forse ambitie op betaalbaar wonen en een businesscase met financiële uitgangspunten“) versus de beschikbare middelen (geld) om deze te realiseren.

Betaald parkeren

De gemeenteraad besloot eerder dat er géén betaald parkeren zou worden ingevoerd in het gebied van de Stationstuinen. Het college stelt in de brief van vandaag (Vrijdag 3 juni 2022) echter dat dit de enige optie is om het project alsnog door te laten gaan. Zonder betaald parkeren moeten er volgens het college 1.000 extra parkeerplaatsen worden aangelegd. Gevolg: “minder ruimte voor groen en verblijfsruimte” . De aanleg van de parkeerplaatsen gaat dan ten koste van 350 woningen.

Daar bovenop komt de financiële kant: Het wegvallen van de parkeerinkomsten levert in de businesscase van de Stationstuinen een geschat financieel nadeel op van 127 tot 164 miljoen euro over een periode van 40 jaar. Dit nadeel zorgt ervoor dat er niet voor minimaal 30% sociale huurwoningen en 30% betaalbare woningen kunnen worden gebouwd. Deze percentages zijn een eis om de eerder toegekende rijksbijdrage van 13 miljoen euro te ontvangen.

Het college concludeert: “Kortom: Zonder betaald parkeren in De Stationstuinen is de beoogde ontwikkeling van dit gebied niet haalbaar

Gemeenteraad aan zet

Het college vraagt de gemeenteraad om opnieuw naar het plan te kijken en legt twee keuzes voor: Voortzetten van het project binnen de huidige kaders, maar dan mét betaald parkeren -of- vasthouden aan niet betaald parkeren, maar dan moet er een totaal nieuw plan worden gemaakt. Op 7 juni wordt het onderwerp besproken in een raadscommissie, in september wil het college een nieuw voorstel aan de raad voorleggen.

 Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »