Deel van het toekomstige gebied voor De Stationstuinen in Barendrecht (vanaf het station/Zuideinde gezien)

BARENDRECHT – De gemeenteraad heeft gisteravond (Dinsdag 25 januari 2022) groen licht gegeven voor de ontwikkeling van De Stationstuinen. Projectwethouder Peter Luijendijk is blij met dit besluit: “Dit betekent dat we verder kunnen met De Stationstuinen. We streven ernaar zo snel mogelijk te starten met bouwen. In de toekomst biedt deze nieuwe wijk ruimte aan 3200 woningen, waarvan 60% betaalbaar. Daarnaast is er ruimte voor nieuwe en bestaande bedrijven en voorzieningen voor alle Barendrechters.

Barendrecht telde in 2021 in totaal 19.433 woningen (waarvan 13.557 koopwoningen en 5.862 huurwoningen).

Ontwikkeling

Om De Stationstuinen te kunnen ontwikkelen is een bijdrage van €25,9 miljoen euro nodig. De gemeenteraad besloot positief over het voorstel om 13 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de komende 10 jaar, dit is een voorwaarde voor het verkrijgen van de subsidie Woningbouwimpuls van het Rijk voor de resterende 13 miljoen euro. Deze subsidie werd in december vorig jaar aan de gemeente Barendrecht toegekend.

In de raadsvergadering stelde de gemeenteraad ook het Ontwikkelkader (PDF) vast. Het voorstel om betaald parkeren in te voeren kon echter niet rekenen op een breed draagvlak in de gemeenteraad. Het college heeft toegezegd de aanpassingen verder uit te werken in een plan van aanpak mobiliteit.

Start woningbouw in 2023

Binnenkort kan de samenwerkingsovereenkomst met de grootste ontwikkelaar worden getekend. Daarna worden de procedures in gang gezet om de eerste bouwlocatie te realiseren. De verwachting is dat hiermee in 2023 de bouw van de eerste 300 woningen in De Stationstuinen kan starten.

Samen aan de slag

De Stationstuinen wordt voor een groot deel door grondeigenaren en andere initiatiefnemers ontwikkeld. Het Ontwikkelkader geeft gemeente, grondeigenaren en andere initiatiefnemers adviezen en randvoorwaarden om in De Stationstuinen woningen, infrastructuur en de openbare ruimte te ontwikkelen. Ook is het de basis voor planologische procedures, zoals het maken van een bestemmingsplan. Het Ontwikkelkader is gebaseerd op de Gebiedsvisie die in december 2020 werd vastgesteld.

Opmerking: Het gaat om 60% betaalbare woningen in plaats van 50%, zoals eerder in dit bericht staat. De gemeenteraad heeft hier in de raadsvergadering van dinsdag 25 januari een amendement over aangenomen. 

Artikelfoto: Een deel van het toekomstige gebied voor De Stationstuinen in Barendrecht (vanaf het station/Zuideinde gezien), voor dit specifieke stuk grond is in december 2021 een vergunning aangevraagd voor de bouw van 314 woningen.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »