Gemeente stuurt Lekker & Live tóch terug naar Zuidpolder: Al wel voor €36.000 grond geëgaliseerd in Stationstuinen

BARENDRECHT – Muziekfestival Lekker & Live (15 & 16 juli) gaat tóch terug naar de eerder door de gemeente ‘afgekeurde’ locatie in de Zuidpolder. De gemeente stelt dat er ‘bij nader inzien’ teveel bezwaren zijn van de diverse diensten, die vergunningverlening voor die locatie in de weg staan: “Vanwege bouwwerkzaamheden naast de beoogde locatie op de Stationstuinen, geluidsoverlast voor de aangrenzende woonwijk en problemen met bereikbaarheid voor hulpdiensten vanwege de wielerronde dat weekend, kan de gemeente voor deze locatie geen vergunning afgeven.

BarendrechtNU heeft recent inzage gekregen in een groot aantal e-mails van ambtenaren waarin de (eerste) verhuizing van het evenement, alsook de kosten daarvan voor de gemeente, worden besproken: Hieruit blijkt dat er al vanaf begin af aan (meermaals) concrete twijfels zijn over de haalbaarheid van de locatie als evenemententerrein: Zo was al direct duidelijk binnen het gemeentehuis dat het terrein slechts één jaar zeker bruikbaar zou zijn voor evenementen. Drie jaar was zeker geen optie en volgend jaar zou er moeten worden gekeken ‘wat er nog mogelijk is’. Dit werd ter discussie gesteld omdat de gemeente wel tienduizenden euro’s moest uitgegeven om de grond geschikt te maken voor evenementen.

Terug naar Zuidpolder

Het college van B&W geeft aan voor de keuze te hebben gestaan om het evenement definitief geen vergunning te verlenen of alsnog toestemming te geven voor gebruik van de eerder afgekeurde locatie. Dat is de eerder genoemde locatie in de Zuidpolder.

Wethouder Margo Stolk: “Het is een lastige afweging. De pas vastgestelde gebiedsvisie laat geen grootschalige evenementen toe in de Zuidpolder, maar hier gaat het om een eenmalig, kortdurend evenement. Daarnaast had de organisatie de voorbereidingen al helemaal rond en afgestemd met de gemeente, toen corona in 2020 roet in het eten gooide. Ik wil niet voorbijgaan aan de verwachtingen van de organisatie en een deel van onze inwoners die een kaartje hebben gekocht en zich na twee jaar uitstel verheugen op dit evenement.

Bij de organisatie van het evenement in 2020 was de vergunning voor de locatie in de Zuidpolder bijna rond, maar kon het door de coronacrisis niet doorgaan. Het jaar daarna diende de raadsfractie van Groen Links een motie in, die luidde dat de Zuidpolder geen geschikte locatie zou zijn voor grote dans- en muziekfeesten. De motie werd niet ingediend omdat de gemeente Barendrecht op zoek ging naar een andere, meer geschikte locatie voor het evenement Lekker & Live. De alternatieve locatie Stationstuinen is toen geschikt bevonden en vlak gemaakt.

Indirecte subsidie

Eind februari maakte het vorige college bekend ruim €36.000 vrij te maken om de grond bij de stationstuinen te egaliseren: het betreft hier grond van een private grondeigenaar, geen grond van de gemeente. Het gaat tevens om grond waar binnen enkele jaren duizenden woningen moeten worden gebouwd: De Stationstuinen.

Maar waarom zou de gemeente (mee)betalen aan een commercieel muziekevenement? Dit lijkt in eerste instantie een goedbedoelde actie van het toenmalige college: De organisatie van Lekker & Live had immers alles al voorbereid voor een festival in de Zuidpolder, totdat de eerder genoemde motie van GroenLinks in de gemeenteraad werd besproken: Het evenement mocht tóch niet in de Zuidpolder plaatsvinden, maar om de evenementorganisator nu met lege handen te laten staan leek de gemeente waarschijnlijk ook geen optie. De burgemeester zegde toe te helpen bij het zoeken naar een nieuwe locatie.

‘Gratis grond’, gemeente betaalt

De gemeente schoot dus te hulp en ging op zoek naar een locatie: Die werd gevonden in de Stationstuinen, waar de grondeigenaar bereid was om zijn terrein ter beschikking te stellen. Al vrij snel kregen ambtenaren te horen dat dat mogelijk was, maar dat daar wel kosten aan verbonden zouden zijn. Onbevestigde berichten over de huurkosten van de grond (en uitkopen vd horeca aldaar) geven een beeld van de kosten: enkele tienduizenden euro’s.

Nu zat de gemeente met een volgend probleem: Ze hebben een locatie, maar kunnen moeilijk tegen de organisator zeggen: “Hier is een nieuwe locatie, het kost je wat, maar dan kun je verder“. Het plan? De gemeente probeert met zo’n €36.000 de twee partijen te vriend te houden, en dat leek bijna te lukken: De grondeigenaar krijgt ‘gratis’ (op kosten van de gemeente) zijn grond geëgaliseerd voor evenementen (inclusief een lap grond voor zijn eigen evenementen, die voor relatief meer geld nog iets beter wordt opgeknapt zodat het langer mee gaat) en aan de andere kant Lekker & Live: Die hoeven van de grondeigenaar dan zelf geen geld te betalen om de grond te mogen huren/gebruiken. Of dit recent ook nog het geval was, is niet bekend, de gemeente benoemt deze geldkwestie niet in haar eigen persbericht van vandaag.

Kosten al gemaakt

De documenten welke door BarendrechtNU zijn ingezien geven inzage in de interne discussie bij de gemeente tot enkele weken geleden. In de weken daarna, terwijl het nieuwe college zitting nam, is er iets veranderd waar toen nog niet op werd aangestuurd: Het evenement wordt toch weer terugverplaatst naar de Zuidpolder. Hiermee is het probleem van het voorzien in een evenementenlocatie voor Lekker & Live opgelost: De organisator kan op grote lijnen weer het originele plan voor het evenement in 2020 voortzetten.

De €36.000 om de grond van de private grondeigenaar te egaliseren, die is echter al wel uitgegeven door de gemeente. En hoewel het er alle schijn van heeft dat geen enkele externe evenementorganisator van het terrein gebruik zal gaan maken, blijft de gemeente volhouden dat het een evenemententerrein is dat door iedereen kan worden gebruikt. Een belangrijk detail, welke de gemeente in haar persberichten niet meldt, is dat je dan wel met de grondeigenaar om de tafel moet: die beslist of je welkom bent en of/wat je moet betalen.

Er zijn in Barendrecht in de afgelopen jaren weinig (of eigenlijk geen) evenementen geweest die (tien)duizenden euro’s beschikbaar hebben voor de huur van grond. De tijd zal dus moeten leren of het terrein – in de korte tijd dat het nog beschikbaar is – kan worden gebruikt. De enige die er nu nog wel van profiteert is de grondeigenaar: Die heeft 3 stukken grond gratis geëgaliseerd ‘gekregen’ van de gemeente en kan deze nu zelf gebruiken, of anders -op eigen voorwaarden- weer aan anderen doorverhuren.

Evenemententerreinen in Barendrecht

Lekker & Live is niet het enige evenement in Barendrecht dat worstelt met regels van de gemeente omtrent de locatie. Ook Picknick in ‘t Park werd in eerste instantie door de gemeente naar het terrein aan de Stationstuinen gestuurd, maar dit liep vast in gesprekken met de grondeigenaar. Daarnaast werd de locatie niet geschikt bevonden voor het type evenement.

Voormalig EVB-lijsttrekker Lennart van der Linden, inmiddels wethouder, maakte zich met zijn partij vlak voor de verkiezingen hard voor de wens van Picknick in ‘t Park om het evenement langs de Oude Maas te organiseren. Hoewel de wethouder vlak na zijn installatie liet weten hier nog mee bezig te zijn (poging doen om er een pilotlocatie van te maken), heeft de organisator van Picknick in ‘t Park laten weten hier tot op heden niets meer over te hebben vernomen [Update 22:45u: Wethouder vd Linden laat weten wel contact te hebben gehad en dat de voorkeur van de organisatie dit jaar Park Buitenoord was gebleven en dat er naar volgend jaar wordt gekeken.]. Picknick in ‘t Park zal op 24 en 25 juni (vooralsnog) plaatsvinden in Park Buitenoord.

De gemeente wilde deze locatie eigenlijk ook niet meer toestaan, maar moest door gebrek aan een alternatieve locatie ook weer een uitzondering maken. Daarnaast werd de organisatie door de burgemeester gedwongen om bepaalde artiesten van de agenda te schrappen (iets met zwemmen en bacardi lemon…), om het evenement kleiner/beheersbaar te houden, dit terwijl er juist plannen waren voor uitbreiding van het evenement.

Dubbele evenementen

Bovenop deze problemen met evenementen heeft ook stichting SEDOB (Stichting Evenementen Dorpskern Oud Barendrecht) zich bij de gemeente gemeld: Ze beklagen zich over de slechte informatievoorziening van de gemeente. Ze hadden hun datum voor de Dorpskern Fair al in 2021 doorgegeven aan de gemeente. Twee evenementen succesvol organiseren in Barendrecht op dezelfde dag is ons inziens niet haalbaar. Het bevreemdt SEDOB dan ook dat hierover vanuit de gemeente geen contact is geweest om e.e.a. tijdig af te stemmen of ons op z’n minst te informeren over deze conflicterende planning.

Stichting SEDOB: “Tot onze verbijstering lazen wij in maart in de pers dat op dezelfde dag (zaterdag 25 juni) als SEDOB’s DorpskernFair Zomereditie (Voorheen ZomerFeest Barendrecht) in de Oude Dorpskern een tweede evenement wordt georganiseerd: Picknick in the Park in Park Buitenoord. (…) Twee evenementen succesvol organiseren in Barendrecht op dezelfde dag is ons inziens niet haalbaar. Het bevreemdt SEDOB dan ook dat hierover vanuit de gemeente geen contact is geweest om e.e.a. tijdig af te stemmen of ons op z’n minst te informeren over deze conflicterende planning.” De gemeente heeft in een reactie laten weten geen probleem te zien in de situatie: De evenementen zouden een ander publiek trekken en grotendeels op andere delen van de dag plaatsvinden.

Wethouder Stolk (evenementen) zegt nog wel in gesprek te gaan de organisatie, omdat er een tweede probleem is: De eerder toegezegde communicatie over de afbouw van subsidie voor het evenement is niet (tijdig) gecommuniceerd met de organisator. Hierover zullen gemeente en organisator in gesprek gaan.

Vergunning Zuidpolder

Momenteel loopt de vergunningsprocedure nog voor Lekker & Live en als door de organisatie aan alle voorwaarden kan worden voldaan, kan het evenement op deze locatie doorgaan. Het college van B&W wil in dat geval eenmalig een uitzondering maken op de nieuwe gebiedsvisie uit februari 2022.

De beoogde locatie is het grasveld in de Zuidpolder, tussen de Kleine Duiker en de Achterzeedijk. De organisator van het evenement zal omwonenden informeren, zodra de vergunning verleend is.

Artikelfoto: Het grasveld in de Zuidpolder langs de 3e Barendrechtseweg waar Lekker & Live nu van de gemeente plaats mag vinden.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »