Onderzoek naar woonunits voor asiel- en spoedzoekers in Zuidelijk Randpark, tegen grens met Rotterdam

BARENDRECHT – De gemeente Barendrecht onderzoekt het mogelijk maken van tijdelijke woonunits op een kavel in het Zuidelijk Randpark. Het gaat om een leeg stuk land (grasveld/bomen) langs het Havenspoorpad, tussen de Vaanweg/A29 en het Kooiwalpad. De woonunits zijn bedoeld voor statushouders, vluchtelingen en spoedzoekers. De gemeente Barendrecht verwacht dat het aantal op te vangen asielzoekers in 2023 zal stijgen tot 241 personen.

De woningen zouden op deze nieuwe locatie voor een termijn van 15 jaar kunnen blijven staan, is nu de gedachte. De kavel van circa 5 hectare langs de Maeterlinckweg ligt binnen de gemeentegrenzen van Barendrecht, maar is eigendom van de provincie Zuid-Holland.

Opvang asielzoekers

Reden voor het onderzoek is de toenemende opgave die bij gemeenten wordt neergelegd voor het huisvesten van deze bijzondere doelgroepen. Er is al de wettelijke taak om jaarlijks een vastgesteld aantal asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders) te huisvesten. Ook wordt door gemeenten onderdak geboden aan Oekraïense vluchtelingen. Daarnaast kan de ‘Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen’ gemeenten op termijn verplichten om mee te werken aan het realiseren van asielopvangvoorzieningen en het beschikbaar stellen of aanwijzen van locaties aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Uitgangspunten tijdelijke opvang

In overleg met de provincie worden uitgangspunten voor de realisatie van tijdelijke opvang onderzocht. Gedacht wordt aan een termijn van 15 jaar. En aan een groene inrichting van het gebied, zowel tijdens als na deze periode. Naast het overleg met de provincie, betrekt de gemeente Barendrecht ook het COA en de gemeente Rotterdam bij deze ontwikkelingen en stemt met hen af.

Zelf de regie houden op opvanglocaties in de gemeente

De gemeente Barendrecht kiest ervoor om de regie in eigen hand te houden en zelf nu al mogelijke opvanglocaties aan te dragen voor de opvang van vluchtelingen. Burgemeester Veldhuijzen: “Door zelf mogelijke oplossingen aan te dragen, voorkomen we dat de landelijke overheid ingrijpt en beslissingen neemt over opvanglocaties in onze gemeente.

Zoekgebied windenergie

De beoogde locatie valt in het zoekgebied voor windturbines Vaanplein. Barendrecht onderzoekt ten noorden van de A15 hoe de opwekking van 9 megawatt (MW) aan windenergie gerealiseerd kan worden. Met de provincie vindt overleg plaats over hoe tijdelijke woningbouw zich verhoudt tot deze zoektocht. Uit eerste analyses blijkt dat er geen drie, maar twee windmolens nodig zijn voor de opwekking van 9 MW ten westen van de afrit Zuidplein. Daarmee bijten de ontwikkelingen elkaar dus niet. Later dit kwartaal presenteert het college van B&W de uitkomsten van milieuonderzoek aan de gemeenteraad en doet dan een voorstel voor randvoorwaarden omtrent de mogelijke realisatie van windturbines.

Artikelfoto: Kooiwalpad tussen Barendrecht en Rotterdam

Onderstaande foto: Het betreffende gebied langs het Havenspoorpad:Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »