Gemeentehuis Barendrecht (Binnenhof, gemeentehuisplein)

BARENDRECHT – De gemeente Barendrecht start per 1 januari 2024 met de nieuwe, eigen organisatie. De gemeente wil de dienstverlening aan inwoners verbeteren door directe sturing aan eigen medewerkers die hun aandacht volledig kunnen richten op het dorp en de inwoners van Barendrecht. Alle beleids- en uitvoeringstaken gaan vanuit de BAR-organisatie terug naar de gemeente, de bedrijfsvoeringstaken blijven gezamenlijk in BAR-verband georganiseerd.

Samen met een brede vertegenwoordiging van medewerkers is het Organisatie- en Formatieplan, de basis voor de nieuwe organisatie, opgesteld. Het plan is vastgesteld door het college van B&W en is nu ter instemming naar de ondernemingsraad. “De gemeente Barendrecht hecht veel waarde aan aantrekkelijk werkgeverschap omdat huidige en toekomstige medewerkers hard nodig zijn om de ambities waar te maken.” Ook het Sociaal Plan is vastgesteld, waarin bijvoorbeeld afspraken staan over de plaatsing van medewerkers. Medewerkers geven zelf hun voorkeuren op en na de zomer is voor alle medewerkers duidelijk in welke van de drie gemeenten (Barendrecht, Ridderkerk, Albrandswaard) of in de BAR-organisatie nieuwe stijl, zij gaan werken vanaf 2024.

Dienstverlening staat voorop

De gemeente Barendrecht wil een toegankelijke gemeente zijn waarbij de dienstverlening aan inwoners voorop staat. “Qua organisatie wordt de gemeente slagvaardig ingericht, met korte lijnen en een logische structuur.” Wethouder Margo Stolk: “De basis van onze nieuwe eigen ambtelijke organisatie staat. Het is mooi om te zien dat veel betrokken medewerkers hiervoor hebben meegedacht en input hebben geleverd. Natuurlijk zijn we er nog niet op 1 januari 2024, de nieuwe eigen ambtelijke organisatie moet groeien. Maar als ik kijk naar hoe het proces verloopt en hoe betrokken medewerkers zijn bij het werk dat zij dagelijks doen, heb ik er alle vertrouwen in. Onze dienstverlening gaan we nog verder verbeteren én de gemeente Barendrecht wordt een fijne werkgever om voor te werken.

Kosten ontvlechting

Er is overeenstemming bereikt over de financiële afwikkeling van de ontvlechting. Het college stelt de gemeenteraad voor om eenmalig 3 miljoen euro beschikbaar te stellen. Dit bedrag bestaat uit kosten om de verschillende ICT-systemen op te splitsen, project begeleidingskosten, inhuur van expertise en frictiekosten. Het totaalbedrag, inclusief de eerder beschikbaar gestelde middelen, valt hiermee niet hoger uit dan eerder oorspronkelijk was opgenomen bij het opstellen van het Meerjarenprogramma Barendrecht Werelddorp 2022-2026.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »