Stationstuinen Barendrecht

BARENDRECHT – Het college wil binnen het project ‘Stationstuinen’ duizenden nieuwe woningen in Barendrecht. Het gaat om het gebied ten oosten van station Barendrecht, waar nu (nog) bedrijven gevestigd zijn in de vorm van kantoren en bedrijfshallen/loodsen.

Om te voorkomen dat de huidige bedrijven in het projectgebied gaan uitbreiden heeft de gemeenteraad, tijdens een besloten vergadering, in mei van dit jaar besloten om een ‘voorbereidingsbesluit’ aan te nemen. In het besluit staat: “Dit voorbereidingsbesluit is bedoeld om ontwikkelingen in het gebied te voorkomen die de beoogde herontwikkeling bemoeilijkt.

Ontwikkelingen blokkeren

Door het aangenomen besluit kunnen bedrijven in het gehele projectgebied zich vrijwel niet meer doorontwikkelen als het gaat om het vernieuwen of uitbreiden van bestaande loodsen/kantoren. Kort gesteld mag de gemeente een vergunningsaanvraag weigeren als het de toekomstige woningbouw in de weg zit.

Het besluit (PDF) is ingesteld voor één jaar en werd op 1 juli 2021 ingesteld. Toch kwam het besluit enkele maanden te laat. De gemeente raakte de helft van het projectgebied kwijt aan ontwikkelaar WDP, het bedrijf bouwt momenteel nieuwe loodsen op de plek waar zo’n 2.000 woningen waren gepland. Dit is mogelijk, omdat het besluit ook een uitzondering bevat: Vergunningen die al waren afgegeven vóór het ingaan van het besluit, blijven geldig. Zo heeft bijvoorbeeld ProRail ook al (in 2018) een stuk grond in het projectgebied gekocht voor de bouw van een verkeersleidingspost met daarin een plek voor de incidentbestrijders van het bedrijf.

Hagé terrein

Het project Stationstuinen beslaat het gebied direct ten oosten van station Barendrecht, ongeveer een halve cirkel tegen het spoor aan. Op de locatie zijn de afgelopen jaren bedrijfsloodsen gesloopt en staan (deels) leegstaande kantoorpanden. Een groot deel van het beoogde projectterrein was (en is) echter in gebruik door Hagé. Ontwikkelaar WDP heeft begin 2021 een vergunning gekregen, van de gemeente Barendrecht, om al hun panden en loodsen te slopen en volledig nieuwe loodsen te bouwen. Daardoor werd al snel duidelijk dat de eigenaar niet van plan is om ruimte te maken voor woningbouw voor o.a. starters (de vergunningsaanvraag werd al in de zomer van 2020 ingediend). De gemeente raakte door de keuze in één klap bijna de helft van het projectgebied van de Stationstuinen kwijt.

Update 9 aug: Uit de vergunningsaanvraag blijkt dat ontwikkelaar WDP de aanvragende partij is. De nieuw te ontwikkelen bedrijfshallen worden te huur aangeboden, waarvan de grootste “op maakt wordt ontwikkeld”. Alle 3 de units worden momenteel door WDP nog als “beschikbaar” aangemerkt.

Het project dat dus juist een zeer groot aantal nieuwe woningen moest gaan opleveren om druk van de woningmarkt te halen, blijkt significant minder woningen op te kunnen leveren. Het huidige aanbod van woningen moet wel nog steeds een mix worden van koop en (sociale)huurwoningen. Ondanks het lagere totaal aantal woningen is Patrimonium eerder dit jaar een intentieovereenkomst aangegaan met de gemeente. In het gebied wordt naast wonen ook gekeken naar onderwijs, winkelvoorzieningen en werkvoorziening.

Eerste paal

Het project Stationstuinen, ‘de groene stad van morgen’ is een zogeheten “versnellingslocatie”: een door de landelijke overheid aangewezen en ondersteunde projectlocatie om op korte termijn veel woningen te bouwen. Een jaar geleden kon wethouder Luijendijk (met het project Stationstuinen in zijn portefeuille) nog overtuigend stellen dat de eerste paal nog vóór de komst van een nieuw college zou worden geslagen (de gemeenteraadsverkiezingen zijn in maart 2022). In oktober 2020 was dit nog steeds het streven van de wethouder, maar zou het al niet meer gaan om grote aantallen woningen. Mogelijk dat het dan gaat om ‘laaghangend fruit’: Woningen die relatief snel kunnen worden gebouwd op locaties die daar al voor beschikbaar zijn, zonder dat bedrijven moeten verhuizen en/of gebouwen moeten worden gesloopt.

Tijdens de bewonersbijeenkomst in april 2021 kwam er een (iets) minder overtuigend antwoord op de vraag of die eerste paal nog in de huidige collegeperiode zal worden geslagen. Wethouder Luijendijk: “Mijn hoop is van wel (…) Er is hier en daar wat laaghangend fruit, zodat we op bepaalde kleine stukjes al wel snel kunnen beginnen. Daar willen de ontwikkelaars ook wel naar kijken om er snel werk van te maken, maar of dat nog voor maart volgend jaar zal zijn… ik hoop het.

Om ook enige context te geven over wat de overheid als “snel” beschouwt: De totale doorlooptijd van het project Stationstuinen beslaat zo’n 10 tot 15 jaar, zo valt te lezen op de projectwebsite. Mochten er vóór maart 2022 dus palen in de grond geslagen worden, dan zal dat voor een klein deel van het totaal aantal woningen zijn.

Aantallen nieuwe woningen

In juli vorig jaar werd een indicatie gegeven van 2.500 tot 5.000 nieuwe woningen in het gebied. In de afgelopen 12 maanden werden echter verschillende aantallen genoemd, zowel tijdens (digitale) bewonersbijeenkomsten alsook in de gemeenteraad. In de laatste bewonersbijeenkomst (april, 2021) werd het aantal van 3.250 woningen genoemd. Op de projectwebsite van de Stationstuinen staat momenteel “2.300 tot 3.500 woningen“. Het aantal van 5.000 wordt niet meer gehaald nu blijkt dat de gemeente de grond (het Hagé terrein) die ze dachten te kunnen gebruiken toch niet bezit.

Artikelfoto: Een schets van hoe het gebied ‘De Stationstuinen’ eruit zou kunnen gaan zien (via: Gemeente Barendrecht)Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »