Delen

- Advertentie (?) -

Voorbereidingsbesluit De Stationstuinen, Barendrecht

01-07-2021

Voorbereidingsbesluit De Stationstuinen, Barendrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht maakt op grond van artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 11 mei 2021 een voorbereidingsbesluit heeft genomen voor gronden die onderdeel uitmaken van de Gebiedsvisie De Stationstuinen en het voormalige Hagé-terrein. Dit voorbereidingsbesluit is bedoeld om ontwikkelingen in het gebied te voorkomen die de beoogde herontwikkeling bemoeilijkt.

Inwerkingtreding

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op de dag van bekendmaking en geldt voor de duur van één jaar.

Inzage
Het voorbereidingsbesluit met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal beschikbaar op onze website www.barendrecht.nl/ter-inzage en www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0489.BPBTO20210008-VB01. Als u de stukken op papier wilt raadplegen kunt u een afspraak maken met het Servicecentrum via de website van de gemeente.

Reageren op het voorbereidingsbesluit
Tegen dit besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Barendrecht, 30 juni 2021

College van burgemeester en wethouders, Namens deze:
De heer J.P. van den Berg

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingVoorbereidingsbesluit De Stationstuinen, Barendrecht
  • Soortdivers (overig)
  • Gepubliceerd op02-07-2021
  • Start01-07-2021
  • StraatnaamStationstuin
  • Postcode

- Advertentie (?) -