Reshma Roopram en Lennart van der Linden in 2018 tijdens het slotdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen

BARENDRECHT – [Updates] De burgemeester had ruim 3 weken nodig om uit te zoeken wat er plaats heeft gevonden op 9 juni: Echt voor Barendrecht fractievoorzitter Lennart van der Linden stuurde (op 11 juni) een lijst vragen in naar het college over gedragingen van wethouder Reshma Roopram (volksgezondheid) en enkele raadsleden.

Volgens de EVB voorman (reactie op onderzoek) hadden de wethouder en raadsleden zich niet aan de coronamaatregelen gehouden nadat de groep na een bijeenkomst in het gemeentehuis naar een horecagelegenheid op de Middenbaan was gegaan. Een advocaat heeft de afgelopen weken onafhankelijk onderzoek gedaan.

Regels lijken niet te zijn overtreden

De gemeente Barendrecht heeft vanochtend (Dinsdag 7 juli 2020) onderstaand persbericht verzonden, waarin het onderzoek naar de gedragingen wordt toegelicht:


Wethouder Reshma Roopram en een aantal raadsleden lijken de COVID-19 maatregelen op 9 juni in een horeca gelegenheid in Barendrecht niet te hebben overtreden. Dat blijkt uit onderzoek dat burgemeester Jan van Belzen heeft laten uitvoeren naar aanleiding van schriftelijke vragen over het vermeende incident door Echt voor Barendrecht (EVB). Het College van B&W schaart zich achter de bevindingen uit het onderzoek.

Het incident in een horecagelegenheid aan de Middenbaan zou zich hebben afgespeeld na een raadsvergadering op dinsdag 9 juni. EVB diende haar vragen twee dagen later in bij de burgemeester. Deze heeft advocaat Paul Koorn van OrangeTree gevraagd een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar het vermeende incident; een zogenaamd feitenrelaas. Dit onderzoek werd op 6 juli afgerond.

Onvolledige medewerking

Helaas kon het feitenrelaas niet volledig worden uitgevoerd. Niet alle direct betrokkenen wilden namelijk volledig meewerken. Hierdoor blijft de patstelling van uiteenlopende visies deels bestaan. En kan niet op een zorgvuldige wijze invulling worden gegeven aan hoor en wederhoor. Op het punt of er sprake is geweest van een overtreding van COVID-19 maatregelen lijken alle direct betrokkenen het wel met elkaar eens: die overtreding heeft niet plaatsgevonden. Wethouder en raadsleden leefden de aanwijzingen van het restaurantpersoneel na.

Waar geen conclusies kunnen worden getrokken betreft het gesprek bij het verlaten van de horeca-gelegenheid tussen de wethouder en een medewerker. Daarbij zou de wethouder volgens Echt voor Barendrecht hebben gezegd dat ‘alle restaurants net weer wat anders werken’ en dat ‘er momenteel veel gedoogd wordt door de gemeente’. “Niemand anders dan het betrokken personeelslid en de betrokken persoon (de wethouder, red)*  kan verklaren ten aanzien van het gesprek dat bij vertrek zou zijn gevoerd. Bij gebrek aan wederhoor kunnen hier geen conclusies uit worden getrokken. Dat er gesproken is over gedogen staat vast. De context echter niet”, aldus onderzoeker Paul Koorn.

Betreurenswaardig

Uit het onderzoek volgt dat de wethouder en raadsleden de COVID-19 maatregelen niet hebben overtreden”, stelt burgemeester Van Belzen. “Ik betreur dat dit beeld is ontstaan”.


Updates

Update: Uit de onderzoeksdocumenten blijkt dat de onderzoeksweigeraar het volgende heeft medegedeeld aan de advocaat: “Na overleg met mijn advocaat stel ik u hierbij op de hoogte dat ik verder niet in ga op de overige gestelde vragen. Ter afsluiting wil ik hierbij aangeven dat ik geen onderdeel wens te zijn van een politiek spel. Daar waar mijn uiting in privésfeer is gebruikt ten faveure voor politiek gewin, neem ik verder afstand van openstaande vragen dan wel enige politieke discussie.

Update (10:10 uur): De gemeente heeft laten weten dat dit geen quote is van wethouder Roopram.

Update 2: Naar aanleiding van berichtgeving over de vermeende gedragingen van de wethouder in het Algemeen Dagblad is de krant op 16 juni gesommeerd om het bericht weg te halen (verwijdering binnen 4 uur, rectificatie binnen 24 uur). De betreffende berichten staan op dit moment nog online. (BarendrechtNU heeft overigens niets vernomen van de wethouder, na navraag, wel van de PvdA (partij vd wethouder))

Update 3:


Update 4:

Update 5:
Lennart van der Linden laat in reactie op het onderzoek het volgende weten: “Lokale politici, waaronder de wethouder volksgezondheid moesten door de lokale horeca actief terecht gewezen worden op het naleven van de COVID regels. Dat blijkt ook uit het onderzoek. Regels die ontzettend streng zijn en onze horeca bakken geld kosten. Regels waar bovendien stevig op wordt toegezien en gehandhaafd door de gemeente. De horeca is in onze ogen dan terecht verbaasd en boos wanneer notabene de politici die hen die regels opleggen en daarop handhaven, deze regels bagatelliseren en/of niet na dreigden te leven. In plaats van juridisch getouwtrek, hadden simpele welgemeende excuses voor de gedragingen hier op de plaats geweest.”

Update 6:

De bijlagen, waarin de reacties van betrokken personen zijn opgenomen, kunnen hier (als PDF bestand) worden gelezen op de website van de gemeente. De memo die de onderzoeker naar de gemeente heeft verzonden is hier terug te lezen (PDF).

Update 7:

Uit de memo van der onderzoeker blijkt dat 3 betrokkenen niet (volledig) wilden meewerken: “Vijf (5) van de acht (8) betrokkenen boden volledige medewerking. Echter, o.a. de exploitant van de Inrichting hield zich daarbij afzijdig. Op 29 juni 2020 is in samenspraak met Burgemeester besloten om de exploitant nog een (1) maal in de gelegenheid te stellen te reageren op het informatieverzoek door middel van een persoonlijk schrijven van Burgemeester. Op 30 juni 2020 heeft de exploitant gereageerd. Daarbij is enkel bevestigd dat de weergave zoals opgenomen in de Aanvulling (de omschrijving (en aanvulling hierop) zoals eerder door EVB fractievoorzitter Van der Linden werd omschreven in vragen aan de gemeente, red) correct zou zijn. Iedere verdere medewerking heeft de exploitant om zijn moverende redenen geweigerd.“.

Resulterende in een reactie van de onderzoeker: “Dientengevolge kon niet op een zorgvuldig wijze een feitenrelaas tot stand worden gebracht. Dit memo (PDF, red) voorziet anders dan beoogd was dan ook niet in een feitenrelaas. (…) Wat opvalt, is dat de weergave als opgenomen in de Aanvulling op zichzelf wat betreft de chronologie lijkt aan te sluiten bij de beleving van de direct betrokkenen. De toon en enkele vermeende feiten lijken niet te kloppen of zouden in een andere context hebben plaatsgevonden


Opmerking: De titel van het persbericht door de gemeente is ‘Wethouder en raadsleden leefden COVID-aanwijzingen restaurant na’, maar dit werd in de eerste zin van het persbericht al anders geformuleerd tot: ‘lijken (…) niet te hebben overtreden’, vandaar dat deze kop niet boven het artikel is gebruikt.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »