Doormanplein vol met auto's, Barendrecht

BARENDRECHT – De Rechtbank heeft besloten dat de recente verkeersmaatregel op het Doormanplein, waardoor het plein per 1 april officieel autovrij zou moeten zijn, voorlopig niet door gaat. Bewoners en ondernemers gingen eerder in beroep tegen het verkeersbesluit, maar de gemeente stelde per 1 april toch al een autovrij Doormanplein in: nog voordat er een uitspraak in hoger beroep is geweest over de kwestie. De vereniging startte hierop een kort geding.

De gemeente was juist vanaf vandaag (Maandag 2 mei 2016) van plan om actief te gaan handhaven op het autovrije Doormanplein. Vanochtend (Maandag 2 mei 2016) bleek dit nog niet alle automobilisten af te schrikken. Ondanks dat er juist nu niet meer mag worden gehandhaafd, was het plein aan het eind van de vanmiddag (Maandag 2 mei 2016) opvallend leeg.

Overwegingen

De voorzieningenrechter heeft besloten dat de maatregel geen doorgang vindt totdat er een uitspraak is gedaan in dit beroep. De bewonersvereniging Oude Dorpskern Barendrecht stelt dat de gemeente tevens de proceskosten moet betalen. De Bewonersvereniging heeft aangegeven dat de Rechtbank het volgende heeft overwogen:

  • De Rechtbank acht het aannemelijk dat de verzoekers door het verkeersbesluit schade zullen ondervinden en geeft daarbij aan dat het bestreden besluit onvoldoende zorgvuldig is voorbereid en lijdt aan een motiveringsgebrek.
  • De Rechtbank vindt dat de gemeente de betrokken belangen onvoldoende inzichtelijk heeft gemaakt, en voorts de belangen niet voldoende tegen elkaar heeft afgewogen
  • De Rechtbank vindt dat de gemeente niet heeft kunnen aantonen in de stukken en ook geen afdoende antwoorden heeft kunnen geven ter zitting , dat er op alle momenten voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn op de uitwijklocatie Binnenhof
  • De Rechtbank vindt dat het interne besluit van de gemeente om haar medewerkers elders te laten parkeren (Maasstraat) onvoldoende zekerheid biedt voor andere langparkeerders om aldaar hun auto te parkeren, ook is handhaving hierop naar het oordeel van de Rechtbank niet op de normale (bestuurlijke wijze) af te dwingen
  • De Rechtbank geeft aan dat de evaluatie (na 6 maanden) die de gemeente telkens beloofd, niet tot een ander oordeel leidt, immers “een dergelijke evaluatie neemt immers niet weg dat een besluit op zorgvuldige wijze tot stand dient te komen”Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »