Kruising Bergen, Breslau, Hamburg (Barendrecht)

BARENDRECHT – Begin april starten de reconstructiewerkzaamheden aan de Breslau, Hamburg, Gdansk, Bergen en Harmonielaan. Op de kruising van de Hamburg met de Breslau wordt een rotonde gerealiseerd. De werkzaamheden vinden plaats van 1 april 2017 tot medio november en zijn onderdeel van het grotere project voor de openstelling van de onderdoorgang A29 (Harmonielaan).

De bedrijventerreinen en de bedrijven zijn tijdens de werkzaamheden gewoon bereikbaar. Tijdens het aanpassen van de busbaan aan de Harmonielaan, wordt vanaf medio november ook af en toe ’s nachts gewerkt. Omwonenden worden hier tijdig over geïnformeerd.

Omleidingsroute

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt voor fietsers een omleidingsroute ingesteld met een tijdelijke brug over het water. Gemotoriseerd verkeer wordt door middel van gele borden omgeleid.

De bushalte ‘Zwembad’ wordt tussen 17 april en 19 juni tijdelijk opgeheven. Er komt dan een bushalte op de Krakau voor in de plaats. De locatie van de tijdelijke bushalte is gelegen aan de Krakau (thv de ambulancepost).

Werktijden en hinder

De werkzaamheden vinden voor een groot deel op werkdagen plaats. Bij specifieke werkzaamheden zoals het aanbrengen van de deklaag is dit in de avond en nacht. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt, maar de aannemer kan niet uitsluiten dat u toch enige hinder van de werkzaamheden zult ondervinden.

Fasen

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd:

  • Fase 1: 3 april t/m 16 april – Breslau
  • Fase 2: 17 april t/m 9 mei – Bergen
  • Fase 3: 9 mei t/m 19 juni – Breslau – Bergen
  • Fase 4: 20 juni t/m 2 juli – Gdansk
  • Fase 5: oktober-november (afhankelijk van 1e Barendrechtseweg)


Bekijk hier meer artikels uit de categorie Wegwerkzaamheden« | »