Nipte meerderheid akkoord met aanstellen informateur: op zoek naar wethouder

BARENDRECHT – [Foto’s + Video] De gemeenteraad heeft vanavond (Dinsdag 4 oktober 2016) in een extra vergadering gesproken over de breuk in de coalitie. EVB en D66 gaven eerder aan niet langer samen te willen werken met (voormalig) coalitiepartner VVD. Vanavond (Dinsdag 4 oktober 2016) werd een raadsvoorstel in behandeling genomen om een informateur aan te stellen die als taak zou hebben om de vacature van wethouder in te vullen die is ontstaan na het opstappen van wethouder Leon van Noort.

Voordat het voorstel in stemming kon worden genomen stelde het CDA een aantal vragen die flink wat discussie teweeg bracht. CDA fractievoorzitter Peter Luijendijk stelde iedere partij de vraag of ze uit de coalitie waren gestapt, waarop geen één partij (EVB, VVD en D66) aan gaf uit de coalitie te zijn gestapt. Hiermee werd de conclusie getrokken dat er geen breuk is en de coalitie nog staat.

Lijmvoorstel

Deze constatering werd na ruim een half uur schorsing van tafel geveegd. Burgemeester van Belzen kwam namelijk met een “lijmvoorstel”: de informateur zou onderzoeken of de breuk is te herstellen. Uit een korte navraag bij D66 en EVB bleek echter dat hier totaal geen behoefte aan was: zowel raadsleden als de wethouders van deze partijen waren duidelijk tegen dit voorstel. Dit voorstel ging dus niet door.

Informateur

Dan bleef het raadsvoorstel voor het aanstellen van de informateur nog over. Deze werd in stemming gebracht en met een nipte meerderheid aangenomen. Zo stemde GroenLinks tegen omdat de voorgestelde informateur, de heer Zuurbier, ook ‘de architect’ was van de huidige coalitie. Tevens zou de heer Zuurbier volgens GroenLinks raadslid Arie Kooijman “onvoldoende los staan” van de partijen  EVB en VVD.

Het raadsvoorstel werd uiteindelijk met een nipte meerderheid aangenomen: 14 voor en 13 tegen (voor: D66, EVB, SGP/CU; tegen: PvdA, CDA, VVD, GroenLinks). VVD fractievoorzitter Simon Kelder merkte hierbij op tegen te zijn omdat het hun eigen vacature is die ze moeten invullen, ze waren immers niet zelf uit de coalitie gestapt.

Rapporteren

Morgenochtend gaat informateur Simon Zuurbier van start met zijn opdracht. Hij zal ‘s ochtends om de tafel gaan zitten met de griffier. De informateur krijgt van de raad de volgende opdracht mee: “Op korte termijn een onderzoek doen naar de mogelijkheden om te voorzien in de vacature binnen het college, rekening houdend met voldoende politiek draagvlak in de gemeenteraad. De informateur rapporteert zo spoedig mogelijk aan de gemeenteraad in de vorm van een gemotiveerd advies.

Update 6 okt: De heer Zuurbier heeft vandaag (Dinsdag 4 oktober 2016) te kennen gegeven de opdracht te aanvaarden en zal donderdag 6 oktober starten met zijn werkzaamheden. De informateur zal rekening houden met voldoende politiek draagvlak in de gemeenteraad en zo spoedig mogelijk rapporteren aan de gemeenteraad in de vorm van een gemotiveerd advies.

Foto: Simon Zuurbier (links), overleg met de burgemeester (rechts)Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek


Video: BarendrechtNU

(Op alle video's berust copyright. Video's mogen zonder toestemming v.d. maker niet worden gekopieerd of worden overgenomen.)


Fotograaf: Jordi Menheer, BarendrechtNU

(Op alle foto's berust copyright. Foto's mogen zonder toestemming v.d. fotograaf niet worden gekopieerd of worden overgenomen.)« | »