Raadszaal gemeentehuis Barendrecht 2014

BARENDRECHT – De samenwerking in het college tussen de coalitiepartijen EVB, D66 en de VVD is gisteravond (Vrijdag 30 september 2016) tot een einde gekomen. EVB en D66 lieten de VVD weten “dat deze partijen de samenwerking met de VVD binnen het College van Burgemeester en Wethouders wensen te beëindigen“, aldus VVD fractievoorzitter Simon Kelder.

De oorzaak hiervan ligt volgens de VVD’er in het vinden van een opvolger voor de opgestapte wethouder Leon van Noort. Hij ging een relatie aan met een ambtenaar, kreeg vanuit de raad en het college veel kritiek op hoe en wanneer hij hier melding van maakt en besloot toen zelf af te treden voordat een motie van wantrouwen tegen hem in stemming zou worden genomen.

Nieuwe wethouder zoeken

Simon Kelder: “De VVD fractie heeft na intern beraad op 30 september EVB en D’66 in alle openheid laten weten dat er binnen de fractie discussie was over het wel of niet voordragen van een opvolger, maar dat de uitkomst van het fractieberaad was dat, in meerderheid, wel besloten is, in het belang van onze gemeente, tot het zoeken en voordragen van een kandidaat-wethouder.

Volgens de VVD bleek dit echter niet voldoende voor de EVB en D66, “met het oog op het waarborgen van een stabiel bestuur van Barendrecht.” Klaas Orsel (EVB): “Na het plotselinge vertrek van VVD-wethouder Van Noort, waren de coalitiepartijen nog eensgezind: Er moet in Barendrecht zo snel mogelijk weer sprake zijn van een stabiel en volwaardig gemeentebestuur. Invulling van de vacante wethouderspost is hierbij voor EVB en D66 essentieel.

“Onvoldoende basis”

Thans, twee-en- een-halve week later, blijkt de VVD-fractie het intern echter over de invulling niet eens te kunnen worden. EVB en D66 betreuren dit en concluderen dat er daardoor thans onvoldoende basis is voor het voortzetten van de huidige coalitie“, aldus de heer Orsel. Fractievoorzitter Simon Kelder zegt dat de VVD dit besluit betreurt omdat deze in hun ogen niet de belangen van Barendrecht dient.

Nieuw bestuur

Klaas Orsel, fractievoorzitter van EVB, zal de gemeenteraad verzoeken om op zeer korte termijn bij elkaar te komen om verslag te doen van de afgelopen periode. Orsel zal, namens EVB en D66, de raad voorstellen om een informateur te benoemen. Opdracht aan de informateur zal zijn: op een zo kort mogelijke termijn advies uitbrengen om weer te komen tot een stabiel en compleet Barendrechts gemeentebestuur.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »