Gemeentehuis Barendrecht

BARENDRECHT – Onderstaande tekst is een ingezonden bericht van de Barendrechtse VVD fractie. Fractievoorzitter Simon Kelder reageert in het stuk op de beëindiging van de samenwerking tussen de VVD, EVB en D66 in de coalitie. Hij geeft aan dat de fractie ‘echt verrast’ was door het plotselinge besluit niet meer met de VVD samen te willen werken.

Het volledige ingezonden bericht:


Is de prille verliefdheid tussen twee mensen echt de oorzaak van het feit dat het belang van alle Barendrechters al weken lang niet de hoogste prioriteit lijkt te krijgen van de Barendrechtse bestuurders? Nee zeker niet, de affaire was slechts aanleiding tot discussies over een liefdesaffaire, melden of toegeven, verdeeldheid, et cetera. Al deze kwalificaties omschrijven het daadwerkelijke probleem echter niet.

Toegegeven een relatie aangaan op de werkvloer is in de meeste gevallen niet slim, zeker niet als één van beide een publieke functie bekleed. Maar eerlijk is eerlijk: deze situatie is gelijk opgelost door de werkrelatie te beëindigen en er zijn geen gemeentelijke belangen geschaad. Toch heeft deze situatie uiteindelijk geleid tot het vroegtijdig vertrek van een bevlogen wethouder.

Niet de relatie was het probleem, maar, getuige de brief van het college, het gebrek aan vertrouwen tussen de vier wethouders. In plaats van collegiaal de interne uitdagingen met elkaar op te lossen, is gekozen voor een publiekelijk conflict. Een model van collegiaal bestuur is ingewisseld voor het conflictmodel. De raadsvergadering van 13 september 2016 maakt dit pijnlijk duidelijk. Luistert u de bijdrages van de vier wethouders nog maar eens terug. Het gebrek aan eenheid in bestuur, maakt dat de positie van wethouder Van Noort onhoudbaar was geworden. Zoals u weet is betreffende wethouder dan ook, met pijn in het hart, teruggetreden.

Voor de VVD-fractie kon dit niet anders betekenen dan dat zij zich, in overleg met het bestuur, moest herbezinnen op de positie en vervolgstappen. In goed en constructief overleg tussen de VVD en haar coalitiepartners is besproken wat de opties zijn. De drie partners zien het coalitieakkoord nog steeds als basis én het Barendrechts belang staat voor ons allen voorop. De VVD heeft om tijd en zorgvuldigheid gevraagd. In vertrouwen en rust zijn de dillema’s besproken met de coalitiefracties en het college. Een lege wethouderszetel, ontstaan bij gebrek aan vertrouwen, heb je niet zomaar gevuld. De worsteling van de VVD met betrekking tot het opvullen van de lege wethouderszetel, was de coalitie dan ook gedurende het hele proces bekend. In het belang van Barendrecht en met het coalitieakkoord als basis, is de VVD bereid een nieuwe wethouder te leveren. We zijn nu dan ook echt verrast. Niet eerder hadden onze partners het signaal gegeven dat er onvoldoende basis is om gedrieën verder te gaan. Ook nu blijkt dat gebrek aan collegialiteit de basis is van de breuk in de coalitie. Niet de vermeende verdeeldheid, verliefdheid of conflicterende belangen. Barendrecht verdient een stabiel bestuur dat staat voor Barendrechtse belangen. Deze plotselinge breuk is niet het beste voor Barendrecht

Simon Kelder, VVD Barendrecht


De verwijzingen (links) in bovenstaande tekst zijn toegevoegd door BarendrechtNU en zijn hier dus niet in geplaatst door de inzender.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »