Coalitieakkoord EVB, VVD, D66: 'Een sterk Barendrecht, doe mee!'

BARENDRECHT – Het onderstaande bericht is afkomstig van de D66 Barendrecht fractie. De partij blikt in dit ingezonden bericht terug op de eerste helft van de collegeperiode.


D66 Barendrecht goed op weg

Regelmatig worden we, als D66-ers, benadert met de vraag: “Hoe gaat het in de raad?” Het einde van het jaar nadert én we zijn bijna halverwege de collegeperiode. Een mooi moment om deze vraag te beantwoorden. Wat heeft D66 nu bereikt?

De plannen van D66 wethouder Monhemius om het Kruispunt om te vormen tot een bruisend cultureel centrum zijn door de raad aangenomen. In de zomer van 2016 wordt het Kruispunt drastisch verbouwd tot een aantrekkelijke ontmoetingsplaats. In het gebouw komen onder andere de bibliotheek, Exxact FM en een Grand Café. Het theater blijft haar waardevolle functie behouden.

In april 2015 is de D66 motie ‘Hospice Barendrecht’ unaniem door de raad aangenomen. Door deze motie is de komst van de Hospice ‘De Reiziger’ zomer 2016 aan de Voordijk mede mogelijk gemaakt.

D66 draagt de mantelzorger in Barendrecht een warm hart toe en onderkent de belangrijke bijdrage van de mantelzorgondersteuning door Kijk op Welzijn. Wanneer de drie decentralisaties binnen de raad of de commissie samenleving ter sprake komen, zal D66 altijd aan het college het belang van de mantelzorg laten blijken. Wethouder Monhemius zet hier in haar beleid ook sterk op in.

D66 heeft een rechte lijn gevolgd met betrekking tot het aanpassen van het centrum van Barendrecht. Altijd is D66 een voorstander geweest voor de menselijke Barendrechtse maat bij de herontwikkeling van het centrum. Daarom steunt D66 de huidige plannen van het college, die een organische ontwikkeling voorstaan, ten volle.

Waterbewustzijn en –veiligheid zijn echte onderwerpen van D66. De fractie heeft in deze collegeperiode regelmatig het college gewezen op het (levens)belang van dit onderwerp. En uiteindelijk met succes. Langs de Oude Maas is een waarschuwingsbord geplaatst om recreanten te waarschuwen voor gevaarlijk zwemwater. Ook vanuit het college wordt nu voortvarend gewerkt aan dit onderwerp.

Op dezelfde volhardende wijze stelt D66 het onderwerp ‘jongeren huisvesting’ aan de orde. En ook lijkt dit zijn vruchten af te werpen. Op continue aandringen van de fractie heeft het college aangegeven mogelijkheden te signaleren voor dit onderwerp en hiermee serieus aan de slag te gaan. Ook al valt het niet mee om binnen onze gemeente goedkope woningen voor jongeren te realiseren, vanwege de hoge bouwkosten en het vinden van een partij die het zou willen doen. Toch kijk het college naar alternatieven bijvoorbeeld in de vorm van leegstaande (kantoor)panden. Onze jeugd verdient dit. Immers, zij hebben de toekomst.

Ook bij het autovrij maken van het Doormanplein en de koopzondag heeft D66 altijd een consequente positieve koers gevaren op basis van haar verkiezingsprogramma (barendrecht.d66.nl). De koopzondag heeft inmiddels ook tot substantieel meer werkgelegenheid in Barendrecht gebracht.

Alles overziende kan de fractie terugkijken op een geslaagde bijna eerste helft van de collegeperiode. D66 is misschien wel de kleinste fractie van de coalitie maar naast Stille Kracht, is het ook Eigen Kracht en daarmee wel dè bindende daadkrachtige factor. De fractie ziet daarom met vertrouwen de tweede helft tegemoet.


De links naar relevante BarendrechtNU artikels zijn toegevoegd door BarendrechtNU, deze stonden niet in het bericht van D66.

Foto: Wethouders en formateur na het presenteren van het coalitieakkoord van EVB, VVD en D66Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »