Geparkeerde auto's op het Doormanplein, Barendrecht

BARENDRECHT – Er zit schot in het autovrij maken van het Doormanplein. De gemeente heeft hiervoor een verkeersbesluit genomen. Het plein dat een hoge cultuurhistorische belevingswaarde heeft, moet herkenbaar zijn en ruimte bieden voor activiteiten. Momenteel is dit niet mogelijk door het gebruik als parkeerplaats.

Wethouder Dirk Vermaat (revitalisering Oude Dorpskern) is blij met dit besluit waar alle betrokkenen binnen de projectgroep Oude Dorpskern achter staan.

Steun projectgroep

Het verkeersbesluit met de aanvullende maatregelen voor een auto vrij Doormanplein kan rekenen op de steun van de projectgroep Oude Dorpskern. Het besluit voorziet onder andere in mogelijkheden voor laden en lossen voor ondernemers en bewoners en een blauwe zone voor bezoekers van 8.00 tot 20.00 uur. In een apart besluit wordt ook een blauwe zone ingesteld voor het plein tussen de kerk en de Historische Vereniging.

Na een half jaar volgt een evaluatie en kan indien nodig een blauwe zone worden ingesteld op het overige deel van de Dorpsstraat. Voor langparkeerders is ruim voldoende plaats op het Binnenhof en de Rijnstraat.

Beschermd dorpsgezicht

Het Doormanplein heeft een belangrijke betekenis voor Barendrecht. Het is onderdeel van de cultuurhistorische Oude Dorpskern en van oudsher een ontmoetings en verblijfsgebied. Het verbeteren van de kwaliteit in dit historische gebied en het realiseren van een aantrekkelijke ontmoetingsplek zijn de belangrijkste redenen om het Doormanplein autovrij te maken.

Informatieavond

De vereniging Dorpskern Oud ’ Barendrecht organiseert op 2 december tijdens haar jaarvergadering een informatieavond over dit onderwerp. U bent vanaf 20.00 uur (start 20.15) van harte welkom in zaal de ontmoeting van de Hervormde Dorpskerk.

Het complete verkeersbesluit is dinsdag 10 november gepubliceerd in de Staatscourant en in te zien via overheid.nl. Een bezwaarschrift indienen bij het college kan binnen zes weken na publicatieBekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »