Lintjesregen: Zes Barendrechters Koninklijk onderscheiden

BARENDRECHT – [Foto’s + Video] Burgemeester van Belzen heeft vanochtend (Dinsdag 26 april 2016) bij zes Barendrechters een Koninklijke Onderscheiding opgespeld. De heer Bruin, mevrouw Hooijmeijer-van Weijen, de heer Kamsteeg, mevrouw Keijzers-Maissan, de heer Oorebeek en mevrouw Van der Schee zijn door Zijne Majesteit de Koning benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Deze inwoners kregen de Koninklijke Onderscheiding omdat zij zich geruime tijd ten dienste van de samenleving hebben ingespannen.

Deze zes Barendrechters werden vanochtend (Dinsdag 26 april 2016) verrast met een Koninklijke onderscheiding tijdens een feestelijke bijeenkomst in Theater Het Kruispunt.

Naam gedecoreerde Leeftijd Koninklijke onderscheiding
De heer R.J. Bruin 49 Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw G. Hooijmeijer-van Weijen 77 Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer B. Kamsteeg 69 Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw A.A. Keijzers-Maissan 74 Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer J. Oorebeek 79 Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw J. van der Schee 69 Lid in de Orde van Oranje-Nassau

(De gedecoreerden kunnen contact opnemen om de foto’s digitaal te ontvangen. Er zijn soms meer foto’s beschikbaar dan getoond onder dit artikel)

De heer R.J. Bruin

De heer R.J. Bruin is begonnen in het familiebedrijf van Kees van der Meer. Hij werd opgeleid tot offsetdrukker en leerde veel over computertechnieken. Hier werd de basis gelegd voor zijn langdurige vrijwilligerswerk, waarin hij zich met name richtte op het regelen van licht en geluid bij evenementen. Sinds begin 2000 organiseert hij de techniek bij de jaarlijkse kerstviering in de Veilinghal in Bleiswijk en zet hij zich in voor Rijnmond Marathonreizen. Het organiseren van evenementen doet hij met passie en overgave. Naast evenementen voor de gemeenten Rotterdam en Krimpen aan den IJssel, organiseerde hij straatfeesten voor Opzoomer Mee. Ook voor de Stichting Evenementen Dorpskern Oud Barendrecht, waar hij mede-oprichter van is, heeft hij veel gedaan. Waaronder zijn inzet voor de viering van 5 mei en de Zomer- en WinterFeesten. De heer Bruin was initiatiefnemer en organisator van het bevrijdingsfeest ‘Vier 5 mei’ in Barendrecht. Ook het Millenniumfeest Bruisend 2000 voor stichting Natuurlijk Overschie was een bijzondere prestatie. Ook is hij al zo’n 20 jaar actief voor de Vereniging Vrienden van Blijdorp, waarvoor hij zeer professioneel het Vriendennieuws vormgeeft. Van 2010-2013 was hij lid van de Culturele Raad Barendrecht, waarbinnen hij zich inzette voor evenementen zoals Barendrecht Bruist. Ook was hij nauw betrokken bij de viering van het 500-jarig bestaan van de Barendrechtse Dorpskerk. Vanaf 2007 zet hij zich in op de school van zijn kinderen.

 • 2014 – 2015: Ontwikkeling en organisatie evenement ‘Vier 5 mei
 • 2011 – 2012: Ondersteuning viering 500-jarig bestaan Dorpskerk Barendrecht
 • 2010 – heden: Vrijwilliger licht en geluid bij Harmonievereniging Barendrecht
 • 2010 – 2013: Penningmeester en evenementencoördinator
 • 2007 – heden: Ondersteunende taken voor basisschool Het Kompas
 • 2000 – heden: Communicatie en organisatie voor Rijnmond Marathonreizen
 • 1999 – 2000: Organisatie Bruisend 2000, millenniumfeest Overschie van Natuurlijk in Overschie
 • 1990 – heden: Vrijwilliger Vereniging Vrienden van Blijdorp, vormgever ‘Vriendennieuws’
 • 1980 – heden: Geluidsvrijwilliger voor Discipel

Mevrouw G. Hooijmeijer-van Weijen

Mevrouw G. Hooijmeijer-van Weijen is sinds 1979 actief binnen de Protestantse Gemeente Barendrecht. Zij was onder andere begeleidster bij jeugdclubs, voorzitter van de liturgiecommissie en ouderling. Ook is zij mede-oprichtster van de Voedselbank in Barendrecht. Sinds de start in 2004 zijn vele acties en bijzondere ondersteuning door haar inzet een succes geworden. Zij is voor de klanten van de Voedselbank en de Voedselbank zelf van grote waarde. Van 2001 tot en met 2007 was zij een actieve vrijwilligster voor stichting Dolfijn Vakanties. Haar enthousiaste inzet als reisbegeleidster heeft ervoor gezorgd dat tientallen mensen met een licht verstandelijke beperking een droomvakantie kregen. Sinds 2005 is mevrouw Hooijmeijer lid van een stembureau en draagt zij haar steentje bij aan diverse verkiezingen.

 • 2005 – heden: Stembureaulid
 • 2004 – heden: Vrijwilliger bij Stichting Voedselbank Barendrecht
 • 2001 – 2007: Reisbegeleider Stichting Dolfijn Vakanties
 • 1979 – heden: Diakonaal medewerkster in de Protestante Gemeente

De heer B. Kamsteeg

De heer B. Kamsteeg had in de periode van 1977 tot 1987 verschillende rollen binnen de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt ‘De Bron’. Hij was onder andere scriba, eindredacteur van het kerkblad en actief voor de verbouwing van het kerkgebouw. Vanaf 2000 heeft hij het kerkelijk werk voortgezet bij de GKV Barendrecht Pernis Albrandswaard. Ook in deze gemeente was hij ouderling. Sinds 2008 is hij lid van het debutaatschap voor de Relatie kerk en overheid. Sinds 2011 is hij penningmeester/secretaris van het debutaatschap. Naast kerkelijk werk is hij ook op andere vlakken een onmisbare vrijwilliger. Sinds 2010 is hij werkzaam als vrijwilliger voor Gevangenenzorg Nederland, waarvoor hij al diverse (ex)gedetineerden heeft begeleid. Van 1995 tot 2000 was hij actief bij verschillende bouwprojecten voor de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad. Ook voor andere bouwprojecten heeft hij zich vrijwillig ingezet, waaronder de verbouwing van het kerkgebouw van de samenwerkingsgemeente van de Christelijke Gereformeerde en de Gereformeerd Vrijgemaakte kerken in Nijmegen in 2011. Van 2009 tot 2010 ging de heer Kamsteeg vrijwillig aan de slag voor stichting Renovita en hielp hij vol overgave met de realisatie van de Safe Haven-locatie in Bleskensgraaf.

 • 2011: Bouwkundige en technische ondersteuning bij bouwtraject CKGV Nijmegen
 • 2010 – heden:  Vrijwilliger Gevangenzorg Nederland
 • 2009 – 2010:  Inzet bij verbouwing ‘Safe Haven’ in Bleskensgraaf t.b.v. Stichting Renovita
 • 2008 – heden: Lid landelijke kerkelijke commissie Relatie Kerk en Overheid en commissie Contact Interkerkelijke Overheidszaken
 • 1995 – 2000: Vrijwillig bouwkundig adviseur Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad
 • 1977 – 2009: Actief voor Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt in Hardinxveld Giessendam en Barendrecht

Mevrouw A.A. Keijzers-Maissan

Mevrouw A.A. Keijzers-Maissan zorgt al meer dan 25 jaar voor haar man die in 1987 vanwege een ernstige ziekte verlamd raakte. Dit doet zij 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Dankzij haar niet-aflatende liefde en zorg heeft zij kunnen voorkomen dat haar man geplaatst moest worden in een zorginstelling. Met haar onvoorwaardelijke liefde en grenzeloze inzet is zij de drijvende kracht van haar gezin. Haar man is jarenlang lid geweest van het Gehandicaptenplatform Barendrecht. Mevrouw Keijzers moedigde haar man hierin aan, waardoor hij voor de gemeente en inwoners met een beperking veel werk heeft kunnen verrichten. Naast de zorg voor haar man is zij ook al meer dan 30 jaar actief binnen de St. Augustinusparochie. Zij stuurt de vrijwilligers in de Wijkcommissie aan, die zich bezighouden met aandacht en zorg voor bewoners van Barendrecht. Naast de coördinatie van de Wijkcommissie is zij ook al meer dan 20 jaar actief voor het Jonakoor.

 • 1995 – heden: Vrijwilliger en lid van het parochiesecretariaat c.q. van het Jonakoor van de St. Augustinusparochie
 • 1990 – heden: Meer dan 25 jaar lang uitzonderlijke zorg voor haar invalide echtgenoot
 • 1979 – heden: Coördinator Wijkcommissie St. Augustinusparochie

De heer J. Oorebeek

De heer J. Oorebeek was vanaf 1961 betrokken bij de Petrakerk in Lombardijen. Hij was nauw betrokken bij de nieuwbouw van de kerk. Ook was hij tussen 1967 en 1984 onder andere lid van de kerkenraad en evangelisatieouderling. Naast deze taken voor de kerk slaagde hij in 1988 voor een opleiding om diensten te mogen leiden. In 2013 werd de preekconsent verlengd, waardoor hij ook de komende jaren nog diensten blijft leiden. In 1989 nam hij ook het voorzitterschap van de werkgroep Kerkdiensten op zich. Van 2002 tot 2006 was hij voorzitter van de Kontaktraad. Nadat de heer Oorebeek in Barendrecht kwam wonen, werd hij in 2007 tot scriba benoemd in de gereformeerde kerk. In 2013 trad hij uit deze functie voor een jaar rust. In 2015 wist men hem opnieuw te vinden en werd hij notulist in de wijkkerkenraad van de protestantse gemeente Barendrecht. Inmiddels is hij weer actief als ouderling. De heer Oorebeek wordt omschreven als een hard werkend man met humor, een luisterend oor en een groot hart.

 • 2007 – 2013: Actief als o.a. 2e en 1e scriba in wijkkerkenraad Barendrecht
 • 1994: Verbouwing kerkelijke ruimte Petrakerk Lombardijen tot inloophuis voor wijkbewoners
 • 1980 – 1989: Organiseren en begeleiden jeugdkampen Petrakerk
 • 1967 – 1984: Lid Kerkenraad, evangelisatieouderling en betrokken bij verbouwing jeugdlokaal Petrakerk
 • 1965 – 2006: Allerlei hand- en spandiensten voor medemens
 • 1961 – 1964: Betrokken bij nieuwbouw Petrakerk in Lombardijen

Mevrouw Van der Schee

Mevrouw Van der Schee heeft op 31 oktober 2015 een Erepenning mogen ontvangen tijdens het 25-jarig jubileum van Stichting Stedenband Barendrecht-Oost-Europa. Als een van de oprichtsters en bestuurslid (secretaris) van deze stichting is zij een belangrijk gezicht bij de stichting. Haar inzet als vrijwilliger gaat verder dan de Stichting Stedenband. Vanaf 1976 heeft zij zich als secretaresse ingezet voor de muziekschool van Barendrecht. Daarnaast heeft zij zich ingezet tijdens uitvoeringen en open dagen van het cultuurcentrum. In januari 2016 is zij toegetreden tot het bestuur van CultuurLocaal, de nieuwe muziekschool van Barendrecht. Afgelopen oktober heeft zij, na het ontvangen van haar Erepenning, een betrokken pleidooi gehouden aan aanwezigen en politiek om ervoor te zorgen dat de muziekeducatie in Barendrecht gecontinueerd zou worden. Van 1994 tot 2004 was mevrouw Van der Schee bestuurslid van Stichting Kreatief Werkhuis Barendrecht. In de jaren ’80 van de vorige eeuw werd zij lid van badmintonvereniging The Flying Shuttle, waar haar hulp nog steeds graag wordt ingeroepen. Haar oog voor de medemens wordt ook duidelijk in haar actieve jaren voor Unicef Barendrecht. Van 1978 tot 1993 was zij nauw betrokken bij de verkoop van Unicefkaarten en andere artikelen. Zij organiseerde activiteiten zoals de Unicefloop en deed daarnaast veel secretarieel werk.

 • 2016 – heden: Actief betrokken bij Stichting Stedenband
 • 1994 – 2004: Bestuurslid/2e penningmeester Kreatief Werkhuis Barendrecht
 • 1990 – 2016: Secretaris Stichting Stedenband
 • 1980 – 2015: Bestuurslid en vrijwilligster Badmintonvereniging The Flying Shuttle
 • 1978 – 1993: Vrijwilligster voor Unicef Barendrecht
 • 1976 – heden: Bestuurslid/secretaresse Muziekschool Barendrecht, later ToBe, nu CultuurLocaal


Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht


Video: BarendrechtNU

(Op alle video's berust copyright. Video's mogen zonder toestemming v.d. maker niet worden gekopieerd of worden overgenomen.)


Fotograaf: Jordi Menheer, BarendrechtNU

(Op alle foto's berust copyright. Foto's mogen zonder toestemming v.d. fotograaf niet worden gekopieerd of worden overgenomen.)« | »