PvdA Barendrecht lanceert eigen centrumplan met 'Mini Markthal' (Barendrecht)

BARENDRECHT – [Visualisaties] Naast het huidige centrumplan en de gewenste aanvulling hierop van het CDA heeft de PvdA een eigen centrumplan opgesteld. Dit alternatieve plan maakt door middel van woningen, winkels en een centraal plein een verbinding tussen het oude postkantoor en ‘t Vlak: de Binnenlandse Baan wordt achter het gemeentehuis langs geleid.

Hieronder staat het plan van de PvdA Barendrecht:


De gemeenteraad behandelt op 17 februari de aanpak van het centrum. Belangrijk uitgangspunt is de door de gemeente gemaakte kansenkaart. Een goede verkenning van mogelijkheden, maar de PvdA mist lange termijn visie. Het collegevoorstel kost veel geld en levert alleen parkeerplaatsen op. Zonder zicht op initiatieven van de zijde van de ondernemers. Mensen die gedwongen hun woning uit moeten, en senioren die moeten uitwijken naar andere gemeenten voor behoorlijke woonruimte. Om nog maar niet te spreken over de langdurige onzekerheid voor de bewoners van de Binnenlandse Baan.

Het plan van de PvdA komt geheel tegemoet aan bezwaren van bewoners, ouderen en organisaties.

Uitgangspunten

  1. De bestaande woningen Binnenlandsebaan worden ongemoeid gelaten, ook het pand van Remax blijft staan
  2. Er komt voldoende vervangende sociale woningbouw ca 60 woningen op de brandweer/centrumpost locatie conform wensen Patrimonium
  3. De bouwhoogte wordt niet verhoogd maar extra woningen zijn mogelijk door het gebouw te verlengen
  4. Minimaal 100 extra parkeerplaatsen door herinrichting van het plein voor het gemeentehuis
  5. Geen directe noodzaak tot sloop woningen Lohmanstraat
  6. Goede mogelijkheden doorstroming sociale woningvoorraad
  7. Ruim 100 levensloopbestendige seniorenwoningen in de vrije sector

De PvdA stelt voor een knip te maken in de Binnenlandse Baan, zodat een aaneensluitend autovrij voetgangersvriendelijk gebied vanaf het gemeentehuis tot aan de Middenbaan ontstaat. Door het vervallen van de Binnenlandse baan en wijzigen rijstroken ontstaat ruimte voor minimaal 100 parkeerplaatsen op het terrein voor het gemeentehuis. Hierdoor is de directe sloop van de Lohmanstraat onnodig.

Eerst wordt het complex van Patrimonium op de Postkantoor/brandweerlocatie gebouwd en kunnen sociale huurders eenvoudig doorstromen zonder gedwongen verhuizingen. De woningen aan de Binnenlandse baan blijven ongemoeid en komen in een verkeersluw gebied te liggen. Voor bewoners blijft de woning bereikbaar als vergunninghouder. Verkeer kan nog wel via de reeds bestaande route om het gemeentehuis heen maar dit wordt een 15 km zone en is bedoeld als toegang parkeerterrein.

Bevoorrading met bestelauto’s mag over het gezellige plein, met ruimte voor horeca met zonneterras. In het plint van de woningen van Patrimonium kunnen zorgfuncties zoals apotheek, fysio, zorgwinkel e.d. worden gehuisvest dicht bij de senioren. Onder de Overige bouwdelen kunnen woningen of winkels komen al naar gelang de behoefte. Het plein is geschikt voor het houden van de markt en er is een paviljoen op het plein voor startende ondernemers in de vorm van een permanente Mini Markthal met een low budget huur.

 Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek


Fotograaf: PvdA Barendrecht, BarendrechtNU

(Op alle foto's berust copyright. Foto's mogen zonder toestemming v.d. fotograaf niet worden gekopieerd of worden overgenomen.)« | »