Nieuw centrum Barendrecht: Uitbreiding winkels, sloop woningen en meer parkeerplaatsen (Centrum Barendrecht)

BARENDRECHT – [Visualisatie] Het college van burgemeester en wethouders heeft in het coalitieakkoord 2014-2018 en het collegeprogramma aangegeven dat het centrum aangepakt gaat worden. Een aanpak die past binnen de huidige economische tijd. Het college wil het mogelijk maken dat in het hart tussen de 170 en 200 woningen worden gerealiseerd. Voor het scenario waar de gemeente mee aan de slag wil gaan, moeten 32 woningen wijken, waarvan 16 voor de aanleg van een parkeerterrein aan het Achterom. Winkels mogen uitbreiden en het aantal (onbetaalde) parkeerplaatsen groeit met circa 140.

Meer sfeer in het centrum

Bewoners en ondernemers van het centrum zijn vorige week over de nieuwe Centrumaanpak geïnformeerd. In de nieuwe aanpak mogen winkels aan de Middenbaan aan de achterkant bij ’t Achterom – uitbreiden. Er komt alleen extra winkelruimte als daar behoefte aan is. ’t Vlak wordt autovrij en de gemeente investeert in de aanleg van parkeerplaatsen met meer groen. “Zo moet er meer sfeer in het centrum komen“, aldus projectwethouder Dirk Vermaat. Ook worden eigenaren van winkelpanden uitgedaagd tot acties voor vernieuwing en/of herontwikkeling van hun bezit. Daarnaast is het belangrijk dat het tekort aan levensloopbestendige woningen in het centrum wordt verminderd.

Wonen

Het college wil de komende acht jaar 170 tot 200 levensloopbestendige woningen realiseren. De woningen komen onder andere op de locatie van de oude brandweerkazerne, de Centrumpost (oude postkantoor) en de Rabobank. Ook in de Driehoek aan de Mr Lohmanstraat en de Ir. Albardastraat is herontwikkeling van de woningen van Patrimonium mogelijk. Vermaat wil zo snel mogelijk beginnen met de aanpak van het centrum.

Parkeren

De ontwikkeling van de plannen kan volgens Vermaat wel acht jaar duren, afhankelijk van de wil van de ondernemers. Maar verzekert hij: “Wanneer de gemeenteraad instemt met ons voorstel, beginnen we direct met de voorbereidingen voor het realiseren van parkeerplaatsen aan de Mr. Lohmanstraat”. Na het aanvragen van de sloopvergunning voor de zestien woningen, heeft Patrimonium achttien maanden om voor de bewoners een nieuwe woning te vinden. Verder verwacht hij dat de eerste paal voor woningbouw op de plaats van de oude brandweerkazerne en Centrumpost binnen anderhalf jaar geslagen kan worden.

Een andere wens is om ’t Vlak autovrij te maken, zodat daar een aantrekkelijk plein met terrassen kan worden gerealiseerd. De parkeerplaatsen komen in de omgeving van het Onderlangs terug op onder andere de plek van warenhuis Wesdijk.

Eigentijds

Barendrecht is volop in ontwikkeling. In de afgelopen jaren is het inwoneraantal verdubbeld. Het college wil dat het huidige centrum de komende jaren wordt omgevormd tot een centrum dat past bij deze omvang, met een eigentijds maar vooral ook eigen karakter. Ongewenste hoogbouw en een dure parkeergarage waarvoor veel moest wijken, zijn in dit plan van de baan.

Het college gelooft in de nieuwe visie die is verbeeld in de ruimtelijke kansenverkenning. In februari wordt deze aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarna gaat de gemeente verder in gesprek met betrokken ondernemers en eigenaren. Dit kan nog leiden tot aanpassing van de visie.

Behandeling in commissie

De Centrumaanpak wordt op maandag 2 februari behandeld tijdens de commissie Ruimte. Aanmelding voor het spreekrecht kan via griffie@barendrecht.nl of telefonisch via 14 0180 tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering bij de heer C. de Kreek (griffier). De gemeenteraad neemt op 17 februari een besluit over de Centrumaanpak.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek


Fotograaf: Gemeente Barendrecht, BarendrechtNU

(Op alle foto's berust copyright. Foto's mogen zonder toestemming v.d. fotograaf niet worden gekopieerd of worden overgenomen.)« | »