BARENDRECHT – Echt voor Barendrecht denkt dat de uitspraak van de bestuursrechter over het omstreden bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard (NRW) grote financiële gevolgen heeft voor het toch al zwakke project. EVB wil deze op zo kort mogelijke termijn onderzocht zien. Op aandringen van EVB is al eerder afgesproken dat er dit najaar een onafhankelijk onderzoek komt naar de haalbaarheid van NRW.

De provincie Zuid-Holland moet haar plan voor NRW op enkele essentiële onderdelen aanpassen. Belangrijkste punt is dat de z.g. turbo-rotonde voor het vrachtverkeer (kosten 44 miljoen) versneld wordt aangelegd. Deze eis van de rechter maakt sluitende financiering van NRW nog ingewikkelder. De rotonde is het duurste onderdeel van het plan. Vervroegde aanleg betekent dat er eerder grote uitgaven moeten worden gedaan, waar nog geen inkomsten tegenover staan.

De Raad van State (RvS) keurt het project NRW in grote lijnen goed maar heeft een paar belangrijke punten uit het z.g. inpassingsplan van de provincie “vernietigd”. Deze moeten binnen een half jaar worden veranderd. Tot die tijd ligt de bouw van Nieuw Reijerwaard goeddeels stil, op het voorbereidend werk na. Omwonenden die de zaak bij de RvS hadden aangespannen kunnen na de herziening opnieuw in beroep gaan.

De RvS wil ook dat de provincie duidelijk maakt welke andere bedrijven zich mogen vestigen op NRW als er onvoldoende belangstelling is uit de voor Barendrecht en Ridderkerk belangrijke agro-sector. In het herziene plan moet worden aangegeven welke effecten dat heeft op woon- en leefklimaat. Verwacht wordt dat hierdoor de mogelijkheden van het bedrijventerrein verder worden beperkt. Vanuit Rotterdam (de derde deelnemer in NRW) klinkt de roep om het project te bestemmen voor havenbedrijven. De verkoop van grond voor NRW stagneert al lange tijd.
De rechterlijke uitspraak heeft tot gevolg dat er een geheel nieuw exploitatieplan moet komen voor NRW.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »