BARENDRECHT – Gisteren (Woensdag 20 augustus 2014) heeft de Raad van State uitspraak gedaan met betrekking tot beroepen inzake de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard.

De principiële beroepsgronden over de procedure, het MER, de nut en noodzaak, mogelijkheid bio-vergistingsinstallatie en windturbines, de verkeerscijfers en de verkeersafwikkeling zijn alle ongegrond geacht, net als de beroepsgronden over individuele situaties en alle beroepen over de vastgestelde hogere waarden.

Zie ook de reactie van Echt voor Barendrecht op deze uitspraak van de rechter.

De Raad van State vindt echter ook een aantal beroepsgronden gegrond. Enkele wijzigingsbevoegdheden worden geschrapt, zoals de wijzigingsbevoegdheden met betrekking tot een verkeersontsluiting over de Blaakwetering naar de Hoogzandweg en de in het plan opgenomen verruiming van de bestemming bedrijven.

Wel reparatie nodig

De Raad van State vindt dat het inpassingsplan meer zekerheid moet geven over de aanleg en instandhouding van het turboverkeersplein bij de IJsselmondse Knoop, voordat het (hele) bedrijfsterrein in gebruik wordt genomen en vindt daarnaast dat voor wat betreft de geluidproductie van het bedrijventerrein niet is uitgegaan van de maximaal mogelijke invulling van het plangebied, terwijl dat wel had gemoeten.

Deze gebreken in het inpassingsplan kunnen door Provinciale Staten worden hersteld. De Raad van State heeft in haar uitspraak de provincie daarvoor 26 weken de tijd gegeven. Tot het moment dat dit herstelbesluit is genomen is het plandeel met de bestemming ‘Bedrijventerrein’ vernietigd. Concreet betekent het dat de bouw van de bedrijven nog niet kan starten en wacht op het herstelbesluit. Inhoudelijk heeft de Raad van State geen opmerkingen op de bedrijfsbestemming.

Het resterende deel is onherroepelijk. Dat betekent dat de GRNR op alle delen, behalve op de gronden met de bestemming ‘bedrijven’ werkzaamheden mag verrichten. Voor de gronden met de bestemming ‘Bedrijven’ heeft de Raad van State de voorlopige voorziening van 26 september 2013 in stand gelaten: er mogen wel voorbereidende werkzaamheden worden verricht.

Het herstelbesluit is ook weer voor beroep vatbaar maar die eventuele beroepen kunnen dan alleen gaan over de vraag of de twee gesignaleerde gebreken goed zijn hersteld. Het bedrijventerrein zelf kan dan niet meer aan de orde worden gesteld; de aanvaardbaarheid daarvan staat nu vast.

De Raad van State vernietigt daarnaast het gehele exploitatieplan, vanwege de samenhang met het inpassingsplan. Het exploitatieplan zal opnieuw moeten worden vastgesteld.

De Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) zal de uitspraak nader bestuderen en zal aan de provincie vragen om de door de Raad van State vernietigde onderdelen in het plan te herstellen.

Deze uitspraak van de Raad van State heeft in essentie geen effect op de planning van de werkzaamheden die eind vorig jaar gestart zijn. Voor bedrijven die zich op Nieuw Reijerwaard willen vestigen zijn de randvoorwaarden uit het inpassingsplan helder. Zodra het herstelbesluit is genomen kunnen ook bouwvergunningen worden afgegeven. De voorbereidende werkzaamheden aan de eerste fase van de ontwikkeling en de infrastructuur waren door de Raad van State bij voorlopige voorziening al toegestaan.

“Blij met duidelijkheid”

De heer Smit, voorzitter Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR): “Wij zijn blij dat met deze uitspraak van de Raad van State er nu duidelijkheid is over de ontwikkeling Nieuw Reijerwaard. De GRNR gaat verder met de ontwikkeling van het bedrijventerrein. Ondernemers kunnen nieuwbouwplannen gaan voorbereiden. Belangstellende bedrijven kunnen zich melden bij de GRNR.”Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »