Noodopvang voor max 50 asielzoekers op parkeerplaats Zuider Carnisseweg

BARENDRECHT – Afgelopen dinsdag vond een extra raadsvergadering plaats om de de situatie over de noodopvang voor asielzoekers aan de Zuider Carnisseweg te bespreken. Tijdens de 2 uur durende raadsvergadering, waar eigenlijk maar 30 minuten voor was ingepland, kwamen alle partijen met eigen standpunten.

De partijen VVD Barendrecht en Echt voor Barendrecht spraken voornamelijk over het proces en de besluitvorming door (alleen) de burgemeester, waar andere partijen zich voornamelijk uitspraken over de (noodzaak van de) noodopvang zelf.

Raadsvoorstel

De burgemeester beargumenteerde vorige week nog in een brief aan de gemeenteraad dat hij het besluit tot noodopvang zelfstandig mag nemen (PDF), zonder raadsvoorstel en een meerderheid van de raad die ermee instemt. Jacinta Floor van de VVD Barendrecht verzocht de burgemeester in de extra raadsvergadering toch om zijn besluit in te brengen als raadsvoorstel, zodat de gemeenteraad erover kan stemmen. Na enige twijfel en enkele wedervragen stemde de burgemeester hier uiteindelijk mee in:

Burgemeester Govert Veldhuijzen: “Waar nu aan wordt gewerkt is een opvang op die plek onder die condities (…) zegt u nou, dat als ik volgende week een voorstel aan de raad zou voorstellen om dat zo te doen (…) – dat snap ik heel goed – een koninklijkere weg dan dat de burgemeester als de bovenbaas (…) dat besluit neemt – daar kan ik op zich begrip voor opbrengen, maar hebben we het dan over hetzelfde of bedoelt u iets anders“. Mevrouw Floor beaamt dat dit inderdaad is wat ze voorstelt en dat dit een ‘veel koninklijker weg’ is, zodat de burgemeester het besluit ook niet alleen op zich hoeft te nemen. “Ik ga er even over peinzen“, reageerde de burgemeester.

De vergadering werd vervolgens 10 minuten geschorst. De burgemeester wilde het verzoek aan het college (om met een raadsvoorstel over de noodopvang te komen), eerst met het college bespreken. De burgemeester na het overleg: “We hebben er in het college over gehad. Eigenlijk komt het erop neer dat het college de raad best wil faciliteren om met een voorstel te komen (…) In essentie is het besluit: we vangen max 50 asielzoekers op die plek op. Het zou toch vertrouwenwekkend zijn als we van met name de fracties van de VVD en EVB zouden horen dat het zin heeft om deze stappen te vervolgen, want anders denk ik dat we beter de huidige vergadering tot een conclusie kunnen brengen. (…) Het college wil graag enige duidelijkheid hebben of deze actie zin heeft

Nadat EVB en VVD aangaven dat het “zin heeft” is er uiteindelijk toegezegd met een voorstel te komen. EVB gaf aan er “positief kritisch” naar te gaan kijken nadat ze er met de fractie naar hebben gekeken. De VVD probeerde de burgemeester meer “comfort” te bieden door aan te geven dat ze waarschijnlijk akkoord gaan, mits dat is op basis van de nu bekende informatie.

Zuider Carnisseweg

Aanstaande dinsdag (25 jan) wordt het raadsvoorstel behandeld in de gemeenteraad. Hierin stelt de burgemeester een aantal kaders aan te noodopvang. Het voorstel zal in stemming worden gebracht en bij meerderheid worden uitgevoerd. Welke situatie er ontstaat als er geen meerderheid instemt met het voorstel is vooralsnog onbekend.

Indien de burgemeester bij zijn eerdere argumentatie blijft, namelijk dat hij -naar zijn mening- juridisch bevoegd is om het besluit ook zelfstandig te kunnen nemen, zou hij in theorie nog steeds zijn eigen plan kunnen doorzetten, ook als de gemeenteraad niet in meerderheid akkoord gaat. Dit scenario is tijdens de extra raadsvergadering niet aan de orde gekomen.

Randvoorwaarden

De randvoorwaarden, zoals opgenomen in het raadsvoorstel door het college aan de gemeenteraad:

Parkeerplaats Zuider Carnisseweg: “Op de locatie worden 24 woonunits geplaatst voor gebruik door maximaal 48 personen. Op het terrein komen tevens een recreatieruimte en een eetzaal. De bewoners kunnen gebruik maken van openbaar vervoer en met het platform vluchtelingenwerk Barendrecht wordt onderzocht of er eventueel van fietsen gebruik gemaakt kan worden. Er wordt gezorgd voor goede verlichting op en bij het terrein. De organisatie van het plaatsen van de noodopvang ligt bij de VRR die samenwerkt met het COA, het Rode Kruis en de gemeente. Er wordt gewerkt met lokale ondernemers.

 • de duur van de opvang is maximaal 4 maanden (excl opbouw en afbouw)
 • de opvang geldt alleen voor koppels met en zonder kinderen (hierna genoemd: gezinnen)
 • gezinnen worden opgevangen in 24 woonunits
 • er is een aparte recreatie- en eetzaal
 • er zal een projectorganisatie vanuit de gemeente worden ingericht
 • locatieleiding is dagelijks aanwezig op de locatie tussen 0800 – 2200 uur (2 shifts) en er is 24/7 beveiliging aanwezig
 • er is een lokale huisarts beschikbaar voor noodsituaties
 • er komt één aanspreekpunt voor vragen en meldingen over de noodopvang. Inwoners kunnen hier terecht voor alles wat met de noodopvang te maken heeft.
 • er wordt een omgevingscommissie ingesteld waarin o.a. politie/naaste bewoners (BSO/Scouting/hockey en klein aantal omwonenden) en locatieleiding participeren
 • de locatieleiding ziet samen met de beveiliging toe op het naleven van de huisregels door de bewoners van de noodopvang. Er worden afspraken gemaakt over gedrag binnen en buiten de noodopvang.
 • naast de opvanglocatie moet voldoende parkeergelegenheid overblijven voor halende en brengende ouders van de BSO
 • afspraken met betrekking tot de opvang van de asielzoekers worden door de gemeente met VRR, COA en andere betrokken partijen vastgelegd

Bekijk hier het volledige voorstel (PDF).

Locaties onderzoek

Uit het voorstel blijkt ook dat er nog andere locaties zijn onderzocht voor de noodopvang, maar dat dit om uiteenlopende redenen zijn afgevallen:

 • Schip bij het bouwdok aan de Oude maas: “Deze optie is o.a. door de drassigheid van het terrein, de werkzaamheden die plaatsvinden op het bouwterrein door Rijkswaterstaat, de veiligheid in een waterrijke omgeving, de loopafstand naar de bebouwde kom en de ontsluiting, door de VRR afgewezen
 • Parkeerplaats Maasstraat: “viel af omdat dit centraal in een woonwijk ligt.
 • Parkeerplaats bij de Thermen aan de Achterzeedijk: “gezien de afstand tot de bebouwde kom – niet in aanmerking.
 • Carpool/parkeerplaats A29 , Kilweg: “viel af gezien de onveilige situering bij snelweg en gasleidingen

Video

Bekijk en beluister hier de extra raadsvergadering van afgelopen dinsdag terug:

Update: Gemeenteraad akkoord met het voorstel:Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »