Noodopvang Zuider Carnisseweg in gereedheid gebracht, 150 geïnteresseerden voor open huis

BARENDRECHT – Het college van B&W wil de tijdelijke noodopvanglocatie aan de Zuider Carnisseweg voor de derde keer met een jaar verlengen. Aan de Zuider Carnisseweg worden sinds maart 2022 maximaal 50 asielzoekers opgevangen, toentertijd werd besloten dat dit voor een periode van maximaal 4 maanden zou zijn – een tijdelijke opvanglocatie. Enkele maanden later werd de tijdelijke opvang met een jaar verlengd, in 2023 werd de tijdelijke opvang met een jaar verlengd en ook dit jaar stelt het college voor om de tijdelijke noodopvang weer met een jaar te verlengen.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft bij de gemeente aangegeven deze locatie nog steeds hard nodig te hebben en wederom verzocht om verlenging. Het college van B&W wil, gezien het ernstige landelijke tekort aan opvangplekken, zijn verantwoordelijkheid nemen om in Barendrecht een bijdrage te blijven leveren:

De verlenging is noodzakelijk vanwege de blijvend toenemende opgave die bij gemeenten wordt neergelegd voor het huisvesten van asielzoekers. Er is nog geen andere locatie beschikbaar in de gemeente Barendrecht om asielzoekers te huisvesten. Daarom wil het college voldoen aan het verzoek van het COA voor nogmaals een jaar verlenging.

“Goede sfeer op de locatie”

De exploitatie van de noodopvangvoorziening is in februari 2024 door het COA overgenomen van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). De asielzoekers die worden opgevangen op deze locatie zijn tevreden met deze wijziging, zo stelt de gemeente: “Er worden nu meer activiteiten aangeboden en er wordt een groter beroep gedaan op zelfredzaamheid van de asielzoekers. Zo is er niet langer catering, maar koken zij bijvoorbeeld nu zelf. De saamhorigheid op deze locatie is hierdoor toegenomen en de woonsfeer is verbeterd.

Eerder heeft de gemeente gecommuniceerd over de realisatie van een opvanglocatie voor asielzoekers in het Zuidelijk Randpark. De provincie heeft daarbij een sleutelrol aangezien zij eigenaar is van deze grond (vorig jaar gaf het college exact dezelfde reden). Hierover is nog geen duidelijkheid en er is dan ook nog geen zicht op andere opvanglocaties in Barendrecht.

Op 9 juli wordt het voorstel om de noodopvang aan de Zuider Carnisseweg 110a nogmaals te verlengen voor een periode van 12 maanden behandeld door de gemeenteraad. Bij een positief besluit wordt de opvang met 12 maanden verlengd.

Artikelfoto: Luchtfoto van de opvanglocatie in 2022; sindsdien zijn er enkele units op/bij geplaatst om meer ruimte te creëren.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »