't Trefpunt, Barendrecht

BARENDRECHT – Vorige week dinsdag stemde een meerderheid van de gemeenteraad (alsnog) voor renovatie van gebouw Het Trefpunt in Barendrecht. Er lag tot dat moment een besluit uit 2017 om het gebouw te slopen en nieuwbouw neer te zetten. De partijen VVD, D66 en EVB brachten dinsdag echter een amendement in stemming (PDF) waardoor er nu toch voor renovatie wordt gekozen.

Het nieuwbouwscenario is afgelopen tijd uitgewerkt en zou de gemeente zo’n 6,9 miljoen euro gaan kosten (‘scenario 1’). Het renovatieplan is daarna niet meer gedetailleerd uitgewerkt en exacte kosten zijn daarom nog niet bekend. Een eerdere berekening kwam op zo’n 5,7 miljoen euro uit, waarbij de gemeente het financiële risico van renovatie op ‘hoog’ inschat en het project complexer is dan nieuwbouw. Gebruikers van het gebouw waren voorstander van nieuwbouw, zo blijkt ook uit het ‘Afwegingen en Argumenten‘-document van de gemeente (PDF).

Trefpunt

De gemeente gaat in januari 2022 met omwonenden in gesprek om de plannen vorm te geven. Medio 2022 moet er vervolgens een ontwerp voor de renovatie op tafel liggen. Door de gemeenteraad is de opdracht meegegeven om vooral ook te kijken naar de indeling van het voormalige schoolgebouw, dat is nu niet altijd even praktisch voor de huidige gebruikers, waaronder de Harmonievereniging Barendrecht.

Gemeente Barendrecht: “Uitgangspunt bij de renovatie is dat de indeling van het gebouw wordt aangepast aan de wensen van gebruikers. Mogelijk kunnen we het met aanpassingen en een kleine uitbreiding functioneler maken. De buitenruimte van ’t Trefpunt wordt opnieuw ingericht. Uitgangspunt hierbij is dat er (speel)ruimte, parkeerplaatsen en groen rondom het gebouw terugkomen. Hoe de gehele renovatie er precies uitziet is op dit moment nog niet bekend. Daar gaan we nader onderzoek naar doen.

Vanzelfsprekend betrekken we de gebruikers van ’t Trefpunt en de direct omwonenden bij het vervolg. In januari 2022 starten we met de voorbereidingen van het renovatieplan. Naar verwachting start het ontwerpproces medio 2022.

Referendum

Het op handen zijnde referendum over wel/geen nieuwbouw of renovatie van Het Trefpunt lijkt een belangrijke factor te zijn geweest in de keuze voor renovatie: Een groep omwonenden had reeds een referendumverzoek ingediend nadat hier zo’n 700 handtekeningen voor waren opgehaald. De initiatiefnemers hebben dit verzoek, na een bespreking met o.a. D66 en de VVD, vervolgens weer ingetrokken toen bleek dat er een meerheid in de raad vóór renovatie zou stemmen. VVD Barendrecht liet tijdens de raadsvergadering echter ook nadrukkelijk weten al voor de referendumaankondiging naar de optie van renovatie te zijn gaan kijken.

Gert Jan Flier van Bewonerscomité De Driehoek wil de 704 Barendrechters die hun handtekening hebben gezet voor een referendum graag bedanken: “want zonder hun hulp waren we niet zo ver gekomen!

Het comité kijkt tevreden terug op de referendumaanvraag, die uiteindelijk door vroegtijdig resultaat alweer kon worden ingetrokken: “Het resultaat van onze actie liegt er niet om. De VVD en D66 hebben onze argumenten ter harte genomen en hebben samen met de EVB een amendement ingediend voor het behoud van het karakteristieke pand in onze wijk. Daarnaast wordt ook door de EVB een motie ingediend met het verzoek aan B&W om ‘t Trefpunt alsnog de status van gemeentelijk monument toe te kennen op advies van de Erfgoedcommissie en andere landelijke commissies. De gemeenteraad kan hier niet over beslissen, dit is aan het college van B&W.

Een meerderheid van de gemeenteraad stemde voor (het oproepen van het college tot) het toekennen van de status gemeentelijk monument. Dit besluit kan niet door de gemeenteraad worden genomen, maar alleen door het college. Eerder is een dergelijk verzoek afgewezen en hierover loopt nog een bezwaar bij de bezwarencommissie.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »