't Trefpunt, Barendrecht

BARENDRECHT – De Harmonievereniging Barendrecht maakt zich zorgen over de politieke ontwikkelingen rond het wel/niet slopen van gebouw Het Trefpunt. De vereniging zit al sinds 1992 in het gebouw: “Een pand dat paste als een jas, maar waar de ouderdom en daarbij behorende gebreken zich steeds meer doen gelden.

De vereniging telt inmiddels 400 leden en wil graag nieuwbouw, het gebouw voldoet niet meer aan wat de vereniging nodig heeft: “Het pand is gehorig, het is onpraktisch, ongezond (schimmels en vocht) en veel te klein voor de ruim vierhonderd leden die elke dag van de week gebruik maken van de repetitieruimtes.

Sloop, verhuizing en/of nieuwbouw

Harmonievereniging Barendrecht : “Al tien jaar wordt gesproken over renovatie of vervangende huisvesting. Daadwerkelijke vervanging liep steeds stuk op wijzigende plannen (Centrum Visie) en inzichten (sloop versus behoud van het architectonisch kenmerkende gebouw).

Recent werd door de gemeenteraad besloten tot sloop en vervanging van ’t Trefpunt. “Een keuze waarmee wij als Harmonievereniging prima uit de voeten konden. Helaas werd het besluit weer teruggedraaid en viel de keuze op het verplaatsen naar een te renoveren Bethelkerk. Om vervolgens dat besluit weer uit te stellen omdat er terecht zorgen zijn over de financiële haalbaarheid van die plannen.

Nieuwbouw voor Harmonie

De vereniging geeft aan in onzekerheid te zitten: “Wij maken ons ook zorgen! We weten opnieuw niet waar we aan toe zijn.” Mocht het besluit over de herontwikkeling van de Bethelkerk toch worden doorgezet, dan geeft de vereniging voorkeur aan het slopen van Het Trefpunt: “Dan hebben wij een sterke voorkeur voor sloop van het jeugdhuis om plaats te maken voor nieuwbouw voor de Harmonievereniging. Maar bovenal zouden wij op korte termijn graag zien dat er een besluit genomen wordt én uitgevoerd.

De vereniging is van mening dat ze met 400 leden “een forse bijdrage levert aan het culturele leven in Barendrecht” en daarom zo’n plek verdient. In 2021 bestaat de Harmonievereniging Barendrecht 100 jaar, “Dat vieren we graag in een nieuw pand!“, aldus de Harmonie.

Trefpunt beschermen tegen sloop

Gebouw het Trefpunt is in 1955 gebouwd en was het schoolgebouw voor de Groen van Prinsterer. De Erfgoedcommissie wil het gebouw beschermen door het college te adviseren om het gebouw als ‘Beeldbepalende Zaak’ te bestempelen. “Het is verboden een beschermde beeldbepalende zaak te beschadigen of te vernielen“, zo stelt de Erfgoedverordening Gemeente Barendrecht 2016.

Erfgoedcommissie Barendrecht schrijft in haar advies aan het college (PDF): “Het is een voor Barendrecht–en Nederland–uniek gebouw, dat cultuurhistorisch van grote waarde is omdat het een geheel nieuw schooltype vertegenwoordigt. (…) Het gebouw is nog het laatste gave voorbeeld van wederopbouwarchitectuur uit die periode van de prille ontwikkeling van ons dorp, nu het voormalige waterschapgebouw verdwijnt voor woningbouw. (…) Wij adviseren u op basis van bovenstaande argumenten dringend in uw collegeprogramma niet uit te gaan van sloop en woningbouw maar het gebouw als gemeentelijk monument te waarderen en te handhaven.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »