Grote kerkzaal van Bethelkerk in overweging voor herontwikkeling Het Trefpunt

BARENDRECHT – De gemeenteraad heeft een beslissing over de voorkeurslocatie voor het ‘nieuwe’ Trefpunt uitgesteld. Tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdagavond heeft de gemeenteraad besloten na 1 juni 2018 een definitieve keuze voor een voorkeurslocatie en herhuisvesting te maken.

Het college is verzocht voor die datum een volledig uitgewerkt plan aan de raad voor te leggen waarbij alle aspecten zijn betrokken voor de locatie Bethelkerk, variant nieuwbouw en variant renovatie-nieuwbouw.

Onderzoek

Bij het opstellen van dit plan dient bij alle drie de varianten rekening  te worden gehouden met de wensen van de huidige en toekomstige gebruikers en omwonenden. Ook dient het aspect duurzaamheid expliciet te worden betrokken bij het hierboven beschreven plan.

Uitstel

Het oorspronkelijke besluit, waarmee eigenlijk afgelopen dinsdag al een voorkeurslocatie moest worden gekozen, is gewijzigd als gevolg van een door de CDA-, EVB- en SGP/CU-fractie (college partijen) ingediend amendement ‘Voorkeurslocatie herhuisvesting ’t Trefpunt’.

Artikelfoto: Een eerdere impressie over hoe de Bethelkerk gebruikt zou kunnen worden om ruimte te bieden aan de gebruikers van ‘t TrefpuntBekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »