Gezamenlijk plan voor cultuureducatie in Barendrecht: "Cultuureducatie naar een hoger plan tillen"

BARENDRECHT (donderdag 8 maart 2018) – Theater het Kruispunt, CultuurLocaal Barendrecht, KunstCreatief Barendrecht en de gemeente Barendrecht gaan samen werken aan de optimalisatie van cultuurbeleving en cultuureducatie in Barendrecht.

Zij zijn ervan overtuigd dat elk kind in Barendrecht de kans moet hebben om in aanraking te komen met cultuur in de breedste zin van het woord. Deze belofte hebben ze kracht bijgezet door de ondertekening van een intentieverklaring.

Masterplan: Jeugd en onderwijs betrekken bij cultuur

De eerste stap naar een prettige omgeving vol kunst, cultuur en muziek is het opstellen van een Masterplan Cultuureducatie. Dit plan is op 21 maart 2018 klaar. ‘’De basis van cultuurbeleving moet op jonge leeftijd worden gelegd en verrijkt op welke manier dan ook je leven. Als deze partijen constructief de handen ineen slaan ligt deze ambitie voor het grijpen.’’ zegt Irene Pronk, directeur van Theater het Kruispunt.

In het Masterplan beschrijven de drie culturele partners hoe ze alle Barendrechters, en met name de Barendrechtse jeugd en het onderwijs, meer kunnen betrekken bij cultuur.

Accommodaties toegankelijk

Daarnaast besteden de partners in het Masterplan Cultuureducatie aandacht aan de locaties waarin het maken van kunst, muziek en andere creatieve uitingen prioriteit krijgt. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een motie van de gemeenteraad waarin werd gevraagd het dagelijks beheer van CultuurLocaal en Kunst Creatief Barendrecht in De Baerne nog beter in te richten. Het college beloofde in zijn coalitieakkoord hierin te investeren.

Dirk Vermaat is hier groot voorstander van: “Ons doel is om De Baerne als herkenbaar cultuurcentrum te positioneren waar elke Barendrechter kunst en cultuur kan beoefenen of beleven. Daarvoor moeten we de kwaliteit en de toegankelijkheid van De Baerne optimaliseren. In het Masterplan wordt ook op dat vraagstuk ingegaan”, aldus wethouder Dirk Vermaat.

Theater het Kruispunt, CultuurLocaal Barendrecht en KunstCreatief Barendrecht werken vol energie aan de ontwikkeling van het Masterplan. De gemeente neemt de uitvoeringskosten voor haar rekening. Wethouder Vermaat: ”Wanneer de partners hun ambities weten waar te maken is dat een verrijking voor het culturele klimaat in Barendrecht. Als gemeente dragen we hier graag aan bij.

Foto: Wethouder Dirk Vermaat van de gemeente Barendrecht en de drie partners KunstCreatief Barendrecht (Simon Zuurbier), Theater het Kruispunt (directeur Irene Pronk) en CultuurLocaal Barendrecht (Wim Soeters) zetten hun handtekening onder de intentieverklaring.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »