SGP en ChristenUnie Barendrecht gaan ook komende jaren samen verder met één verkiezingsprogramma

BARENDRECHT – Afgelopen zaterdag hebben de voorzitters van de SGP en de ChristenUnie in Barendrecht weer hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst. De partijen hebben hiermee besloten met één verkiezingsprogramma en met één gezamenlijke kandidatenlijst deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Na de verkiezingen vormen beide partijen één fractie.

Om te benadrukken waar de SGP-ChristenUnie voor staat is gekozen om gezamenlijk de verkiezingscampagne te voeren onder de slogan “Samen voor Barendrecht”. Hierin wordt tot uiting gebracht dat er door beide partijen gezamenlijk wordt gewerkt aan een zorgzaam, veilig, duurzaam en een economisch sterk Barendrecht.

Zorg

De ondertekening van de overeenkomst vond plaats in de huiskamer van Woonzorgvoorziening ParckHaven aan de Dorpstraat-Oost in Barendrecht. De SGP-ChristenUnie heeft het thema zorg hoog op de agenda staan. Hier wordt door de fractie, in de huidige raadsperiode, veel aandacht voor gevraagd gezien alle decentralisaties en veranderende wetgeving.

Barendrechters hebben via diverse kanalen laten weten het thema zorg een belangrijk onderwerp te vinden in de plaatselijke politiek. De fractie kan zich hier helemaal in vinden. In het verkiezingsprogramma krijgt het thema zorg een prominente plaats “Zorg is, naast veiligheid, een kerntaak van de overheid. Juist vanuit onze christelijke levensovertuiging dragen wij de zorg een warm hart toe” merkt Theo van Gelder op. “Door professionals in zorgvoorzieningen, thuiszorg en psychiatrische zorg wordt veel liefde en aandacht aan cliënten gegeven” aldus Anton de Jong. “Vanuit de politiek willen wij ons inzetten om professionals de juiste middelen te geven om hun belangrijke taak in de samenleving uit te voeren. Maar ook willen wij de zeer grote bijdrage die mantelzorgers en vrijwilligers geven aan familieleden, vrienden en buren niet uit het oog verliezen. Juist zij verdienen onze volle ondersteuning en waardering. Zij zijn goud waard!

Samenwerking

Sinds 1982 wordt er door de beide partijen samengewerkt in de plaatselijke politiek. Theo van Gelder (voorzitter SGP Barendrecht) merkt op: “Wij blijven twee zelfstandige partijen op landelijk niveau, maar in Barendrecht werken we graag samen om onze slagkracht te vergroten”. Anton de Jong (voorzitter ChristenUnie Barendrecht) vult aan “De samenwerking ervaren wij als prettig. Binnen de fractie is veel eensgezindheid. Ook de komende jaren willen we weer een voluit christelijk geluid laten horen in de Barendrechtse politiek en samenleving”.


Opmerking: Dit artikel is een (volledig) ingezonden bericht door de SGP en ChristenUnie Barendrecht. In het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen (21 maart, 2018) zullen de komende tijd meer ingezonden stukken van lokale politieke partijen worden gepubliceerd. Deze opmerking is ervoor bedoeld om duidelijk te maken dat deze berichten (volledig) zijn samengesteld door de politieke partijen zelf.
Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »