Verlenging van Swim2Play pilot project in Inge de Bruijn zwembad

BARENDRECHT – Eind september maakte het college bekend (PDF) dat het ‘Kindpakket Barendrecht’ zal worden uitgebreid. Naast financiële tegemoetkomingen voor kinderen in minima gezinnen, is er ook een regeling in opgenomen voor het aanbieden van kosteloze lessen om het A-B-C zwemdiploma te behalen.

De regeling is voor ouders kosteloos, wel wordt er gedurende de lessen een lage eigen bijdrage gevraagd om te voorkomen dat er niet zorgvuldig wordt omgegaan met de beschikbare lesuren.“, aldus de burgemeester namens het college. Per 9 weken betalen ouders €10 euro, zodra het zwemdiploma is behaald krijgen ze dit bedrag terug.

Lees hieronder een ingezonden stuk door D66 Barendrecht raadslid Marianne Tijssen-Humme over de zwemles regeling.


D66 Barendrecht is heel blij met de uitbreiding van het Kind pakket voor kinderen van minima, waarin eindelijk zwemles is opgenomen als voorziening in natura. D66 pleit al jaren voor het kunnen zwemmen van alle kinderen in Barendrecht en is eveneens een warm pleitbezorger van het programma Swim2Play.

Vanaf 2014, vanaf de start van deze raadsperiode heeft D66 zich ingezet om het voor elkaar te krijgen dat alle kinderen over voldoende zwemvaardigheid kunnen beschikken. Kunnen zwemmen in onze waterrijke gemeente kan van levensbelang zijn, maar zwemmen is bovendien ontzettend leuk en gezond om te doen.

Eind 2016 is de minima regeling en het Kind pakket uitgebreid in de raad behandeld. De WMO raad heeft toen al aangegeven dat zwemles in het Kind pakket zou moeten zitten, een advies waar Marianne Tijssen-Humme, raadslid van D66 heel blij mee was. D66 heeft toen middels het indienen van schriftelijke vragen, maar ook tijdens de behandeling in de commissievergadering en tijdens de raadsvergadering van 27 november 2016 geprobeerd zwemles binnen het Kind pakket te realiseren. Hiervoor is (samen met de PvdA) zelfs een motie ingediend.

Nu, eind 2017 is het dan toch voor elkaar en dat biedt kansen voor die kinderen, die vanuit de thuissituatie de dure zwemlessen niet kunnen betalen. Immers, niemand wil dat een kind verdrinkt omdat het niet mogelijk was de zwemles te volgen. En… na het behalen van het A diploma, kan het zwemdiploma B en C gehaald worden, én kunnen kinderen ook deelnemen aan het programma Swim2Play in het Inge de Bruijnzwembad. Swim2Play is onder andere om kinderen slootveilig te maken en alle kinderen in Barendrecht met een zwemdiploma A kunnen kosteloos deelnemen.

D66 Barendrecht kijkt nu al uit naar het moment dat 100% van alle kinderen in groep 7 kunnen zwemmen, in plaats van de bijna 100% nu. Kunnen zwemmen is voor alle kinderen iets wat gewoon bij opgroeien hoort.

– Marianne Tijssen-Humme


Opmerking: In bovenstaand stuk zijn een aantal links toegevoegd naar gerelateerde artikels. Deze links zijn door BarendrechtNU toegevoegd, niet door Marianne Tijssen-Humme.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »