Verlenging van Swim2Play pilot project in Inge de Bruijn zwembad

BARENDRECHT – Tijdens de raadsvergadering van vanavond (Dinsdag 7 maart 2017) heeft de gemeenteraad besloten de pilot Swim2Play te verlengen tot 1 maart 2019. Deze pilot is begin 2016 gestart. Swim2Play is erop gericht de waterveiligheid van basisschoolkinderen te vergroten. Het leert kinderen veilig om te gaan met water, waarbij een onderscheid wordt gemaakt in slootvaardig, zwembadvaardig en meervaardig.

D66 Barendrecht heeft zich mede ingezet voor het project is blij met de verlenging hiervan: “Swim2Play is voor D66 een belangrijk onderwerp. Immers, het gaat om de waterveiligheid van onze jeugd. Het programma is bedoeld om leerlingen van het basisonderwijs zelfredzaam te maken in open natuurwater, maar ook in het recreatie zwembad. Swim2Play leert kinderen in vijf zwembadbezoeken hoe zij meer slootveilig en zwembadvaardig kunnen zijn.

Swim2Play

Met een verlenging van de pilot wordt gekeken of door een andere manier van organiseren het aantal deelnemende basisschoolkinderen kan worden vergroot. Marianne Tijssen-Humme (D66): “De gemeente Barendrecht is prachtig met alle singels en sloten, maar moet geen belemmering zijn of angst oproepen. Juist het tegenovergestelde: water is mooi, daar kan je van genieten en met de gevaren kan een kind leren omgaan.

Meedoen

Swim2Play wordt iedere woensdag, met uitzondering van schoolvakanties en officiële feestdagen, aangeboden van 13.30 tot 16.00 uur. Iedere week worden de leerlingen van één specifieke Barendrechtse basisschool voor Swim2Play uitgenodigd. Leerlingen van de andere Barendrechtse basisscholen kunnen die week ook (gratis) deelnemen door zich online in te schrijven.

Deelname aan Swim2Play kan maximaal 5 keer gratis. Verdere deelname blijft mogelijk als een toegangskaartje wordt gekocht. Nadat alle scholen één keer zijn uitgenodigd vindt er een evaluatie plaats om na te gaan of Swim2Play nog een succes is. Bij teleurstellende resultaten kan de gemeente stoppen met de vergoeding voor Swim2Play.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »