GroenLinks stelt vragen ver het kappen van 50 bomen langs Dierensteinweg

BARENDRECHT – Onlangs zijn 50 bomen aan de Dierensteinweg door de Gemeente Barendrecht gekapt. De bomen waren niet oud of ziek. Zij werden gekapt als gevolg van een besluit van de gemeenteraad om de tunnel aan de Harmonielaan open te stellen en de Eftelingrotonde, Dierensteinweg/ 1e Barendrechtseweg te veranderen in een kruispunt.

In april 2016 nam de gemeenteraad een besluit over de openstelling van de tunnel aan de Harmonielaan en de daarbij behorende werkzaamheden. Er waren veel vragen. Uiteindelijk stemde toch de gemeenteraad, behalve GroenLinks, voor het openstellen van de tunnel en de daarbij behorende plannen. Volgens GroenLinks is de raad in de stukken en de tekeningen behorende bij de plannen niet geïnformeerd over de kap van de 50 bomen. Raadsleden hebben dat in hun overweging om voor of tegen te zijn niet kunnen meenemen.

Vragen

GroenLinks heeft daarom vragen gesteld aan het College over het niet informeren van de raad over de noodzaak van kap van de bomen. Raadslid Arie Kooijman wil ook weten of het College in het vervolg bij grote plannen wel voornemens is om informatie te verstrekken over de gevolgen voor bomen en groen. Ook wil GroenLinks weten of er bomen van gelijke kwaliteit worden teruggeplaatst.

Alle vragen ingediende vragen:

  1. Is het juist dat de 50 bomen gekapt zijn om de aanpassing aan de Dierensteinweg, nodig vanwege de openstelling van de tunnel Harmonielaan, mogelijk te maken?
  2. In de stukken behorende bij besluitvorming in de gemeenteraad over de openstelling van de tunnel Harmonielaan en de aanpassing van de Eftelingrotonde/ Dierensteinweg is het kappen van de 50 bomen niet beschreven/ genoemd. Is dit juist?
  3. Waarom is het kappen van een dergelijk substantieel aantal bomen niet beschreven/genoemd?
  4. De leden van de raad hebben in hun oordeelsvorming m.b.t de openstelling de gevolgen (kap 50 bomen) niet kunnen meenemen, of een amendement kunnen indienen om het voorstel te wijzigen (kap voorkomen). O.i. is de raad bij dit plan onvolledig geïnformeerd over de gevolgen. Hoe oordeelt u over uw handelswijze?
  5. Is het college voornemens om voortaan bij het aanbieden van nieuwe plannen bij het inrichten van de openbare ruimte/aanleg structurele werken aan de raad de gevolgen voor bomen /groen te benoemen?
  6. Is er sprake van herplaatsing van bomen op de locatie Dierensteinweg ? Zo ja, hoeveel, wanneer en welke doorsnede hebben de bomen in vergelijking met de gekapte bomen?

Foto: De betreffende bomen langs de Dierensteinweg voordat ze werden gekapt (november, 2016)Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »