Efteling rotonde, 1e Barendrechtseweg, Barendrecht (Foto: GroenLinks)

BARENDRECHT – Als enige partij stemde GroenLinks in de gemeenteraadsvergadering van april tegen het voorstel om de onderdoorgang A29 Harmonielaan open te stellen voor autoverkeer. Nu de werkzaamheden gaan starten wil de partij de doorgang van het fietsverkeer zo goed mogelijk geregeld hebben. GroenLinks heeft daarom vragen gesteld aan de wethouder.

Volgens de partij is de openstelling een korte termijn oplossing, is slecht voor de luchtkwaliteit, levert geluidshinder op en verslechtert de fietsverbinding van en naar Rotterdam omdat de Eftelingrotonde verandert in een kruising met verkeerslichten. Bij de besprekingen vroeg de partij om maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat de voordelen voor het autoverkeer niet veranderen in nadelen voor het fietsverkeer.

Zie ook: Openstelling onderdoorgang A29: Efteling rotonde verdwijnt, groot kruispunt ervoor terug

Prioriteit voor fietsverkeer

GroenLinks ziet graag dat tijdens de werkzaamheden het fietsverkeer ongehinderd en veilig de huidige Eftelingrotonde kan passeren. Bij de aanleg van de kruising met verkeerslichten moet het fietsverkeer prioriteit krijgen, aldus de partij. De keuze m.b.t. de instellingen van de verkeerslichten zijn daarvoor cruciaal.

Om helderheid te krijgen over deze kwesties heeft raadslid Arie Kooijman schriftelijke vragen ingediend. Hij wil van de wethouder weten of alles uit de kast gehaald wordt om ervoor te zorgen dat door de aan te leggen verkeerslichten er geen lange wachttijden voor het fietsverkeer ontstaan. De vragen gaan over maatregelen tijdens de werkzaamheden, detectielussen, onderscheid in en buiten de spits en korte wachttijden voor het fietsverkeer.

Vragen

De partij verzoekt het college om te kijken naar maatregelen waardoor fietsers sneller de nieuwe kruising kunnen passeren. Hierbij valt te denken aan: kortere wachttijden bij rood licht voor fietsers/vaker groen licht voor fietsers, detectielussen in het wegdek om fietsers aan te zien komen rijden en ze op die manier sneller ‘groen licht’ te geven en aangepaste schakel-schema’s tijdens/buiten de spits. Bij geen autoverkeer, zo suggereert de partij, kan het verkeerslicht voor een bepaalde richting ook standaard op groen staan voor fietsers (in plaats van automobilisten). In de huidige verkeerssituatie hebben fietsers voorrang op de rotonde.

Daarnaast wil de partij weten of en hoe zal worden voorkomen dat fietsers de Barendrechtseweg gaan oversteken om de stoplichten te mijden: “Welke maatregelen worden genomen om te voorkomen dat na het gereedkomen van het kruispunt fietsers komende uit de richting Rotterdam halverwege de 1e Barendrechtseweg (gedeelte tussen de Pascalweg en Dierensteinweg) de rijbaan gaan kruisen om stoplichten te vermijden.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »