Onderdoorgang A29, Harmonielaan, Barendrecht

BARENDRECHT – Aan het begin van dit jaar heeft het college onderzoek laten doen naar de openstelling van de onderdoorgang A29 bij de Harmonielaan. Lange tijd (10 jaar) was dit alleen mogelijk als er ook een stevige boete (‘strafkorting‘) door de gemeente Barendrecht werd betaald, dit kwam omdat de tunnel tot stand is gekomen met subsidie van de stadsregio.

De periode waarin deze boete kan worden opgelegd is inmiddels verstreken en in theorie kan de tunnel dus open. Het college heeft echter eerst onderzoek laten doen naar de impact op het verkeer in Barendrecht. De aanpassingen gaan in het meest haalbare scenario 3,5 miljoen euro kosten. Uit recente informatie in de voorjaarsnota blijkt dat het college geld beschikbaar heeft om deze openstelling te kunnen realiseren.

Aanpassing rotonde 1e Barendrechtseweg

De aanpassingen die eerst moeten worden gedaan liggen onder andere in het gebied bij de 1e Barendrechtseweg. De wethouder zal in juni de aanpassingen toelichten aan de commissie, maar het lijkt erop dat de bestaande rotonde bij de Henry Dunantlaan/1e Barendrechtseweg/Dierensteinweg moet worden aangepast. Onder andere voor de veiligheid van fietsers en om de doorstroming te bevorderen. Momenteel staat het verkeer in de spits vaak vast op de wegen naar deze rotonde.

Nieuwe rotonde Boerhaavelaan

Vervolgens lijkt er uit het rapport van de voorjaarsnota naar voren te komen dat het college van plan is een nieuwe rotonde aan te leggen bij de kruising van de Henry Dunantlaan met de Boerhaavelaan. Ook zouden er aanpassingen aan de bushalte moeten worden doorgevoerd. Voor deze aanpassingen lijkt vooral de doorstroming van het verkeer een belangrijke rol te spelen.

Kosten van scenario’s

Een andere minimale variant, waarbij de Harmonielaan zelf niet wordt aangepast, bespaart 5 ton en komt daarmee op 3 miljoen. Dit scenario wordt echter als onacceptabel beschouwd vanwege de negatieve impact op (fiets)verkeersveiligheid.

Als er op de 1e Barendrechtseweg voor het gewenste (i.p.v. meest haalbare) scenario wordt gekozen, waar meer aanpassingen onder vallen, kan het bedrag verdubbelen tot 6 á 7 miljoen euro.

Andere opties

Er is tevens onderzocht of er andere opties zijn voor een betere verbinding tussen Barendrecht centrum en Carnisselande. Hieruit is naar voren gekomen dat zowel aanpassingen aan de Kilweg/GROEN rotonde als een nieuwe tunnel ter hoogte van Vaanpark IV uit financieel en stedenbouwkundig oogpunt niet gewenst zijn.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »