Onderdoorgang A29, Harmonielaan, Barendrecht

BARENDRECHT – Vorig jaar oktober kwam het CDA met een plan voor een extra onderdoorgang A29 om Barendrecht Centrum en Carnisselande beter met elkaar te verbinden. Het idee van de openstelling werd positief ontvangen, maar velen vroegen zich af of een extra onderdoorgang wel nodig is: we hebben immers al een grote onderdoorgang ter hoogte van de Harmonielaan (Sweelincklaan/Breslau). Deze mag momenteel alleen worden gebruikt door bussen en de hulpdiensten.

Het college gaf toentertijd al aan dat de openstelling van deze onderdoorgang onderdeel is van het coaliatieakkoord. Op zijn vroegst zou hier in 2016 mee kunnen worden begonnen. College partij VVD wil hier echter vaart mee maken en heeft het college een aantal vragen gesteld om het proces mogelijk te kunnen verstellen:


Matthijs van der Welle: ”Om inzicht te krijgen wat de mogelijkheden zijn zowel in kosten als qua verkeersafwikkeling heb ik namens de VVD fractie vragen gesteld, zodat we tijdens de behandeling van de jaarstukken spijkers met koppen kunnen slaan dat is namelijk het beste voor Barendrecht”:

  1. Deelt het college onze mening dat de realisatie van dit punt uit het coalitie- en collegeakkoord noodzakelijk en wenselijk is?
    • Welke (infrastructurele) aanpassingen zijn noodzakelijk om de bussluis onder de A29 (nabij de Harmonielaan) open te kunnen stellen?
    • Zijn er verschillende scenario’s mogelijk? (dat wil zeggen, is er een scenario waar alleen strikt noodzakelijke aanpassingen worden gedaan en scenario’s waarbij er ook (zeer) wenselijke aanpassingen worden gedaan)?
    • Welke kosten zijn hieraan verbonden? (graag uitsplitsen naar aanpassing en eventueel naar scenario)
  2. Hoe is het (financiële) resultaat 2014 van de gemeente Barendrecht opgebouwd? Graag uitsplitsen naar incidentele en structurele mee- en tegenvallers (voorlopige globale saldoverklaring).
  3. Zijn er nog andere haalbare opties voor een onderdoorgang onder de A29, anders dan de openstelling van de bussluis?

De VVD vindt de bereikbaarheid en verbinding tussen Barendrecht Centrum en Carnisselande erg belangrijk. Het openstellen voor verkeer van de bussluis (nabij de Harmonielaan) onder de A29 is dan ook niet voor niets een langjarige wens die is opgenomen in het verkiezingsprogramma van de VVD Barendrecht. Daarom is het door de VVD ook ingebracht in zowel het coalitieakkoord als het collegeprogramma.

Matthijs van der Welle: “Dit college is nu bijna een jaar onderweg. We hebben onlangs, tijdens de werkzaamheden aan de Kilweg, weer positieve ervaringen mogen opdoen met een tijdelijke openstelling van de bussluis. Daarnaast is inmiddels duidelijk dat we een positief resultaat halen over het jaar 2014. Een mooi moment om wederom een punt uit ons coalitieakkoord te verwezenlijken.“ Volgens de VVD Barendrecht is het goed om middels een resultaatbestemming de financiering van dit belangrijke punt voor Barendrecht te organiseren.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »