Kinderen maken kunst aan de Voordijk: 'Een brug door een tunnel', Voordijk Barendrecht

BARENDRECHT – [Foto’s huidige situatie] Op zaterdag 4 oktober wordt op de startdag van de jaarlijkse KunstRoute een bijzonder kunstproject geopend. Het gaat hier om de tunnel aan de Voordijk onder de A29 die vanaf dan voorzien is van beschilderde panelen. Het project heet ‘Een brug door een tunnel’ en de kunst wordt gemaakt door kinderen tussen de 8 en 13 jaar.

Het project is een samenwerkingsproject met kinderen van Stichting Kinderopvang Barendrecht (SKB) en Barendrechtse kunstenaars. Ook Wijkregie is hierbij betrokken. De Kunstexpress van Humanitas-DMH levert ook enkele kunstpanelen voor de decoratie van de tunnel. De basistekening zal worden gemaakt door Peter Krawzick. Daarnaast zijn er geïnteresseerde scholen die direct na de zomer een kunstwedstrijd organiseren. De winnaar schildert een kunstpaneel.‘Een brug door een tunnel’ is een van de voorbeelden van maatschappelijke initiatieven in Barendrecht.

Verbinding

Het activiteitenteam van de SKB organiseert dit jaar voor het eerst een groot kunstproject. Met het thema ‘een brug door een tunnel’ worden Barendrecht- Centrum en Carnisselande met elkaar verbonden. Doel van het project is kinderen te laten participeren in het verbeteren van hun leefomgeving. ‘Een brug door een tunnel’ is een heel aansprekende titel voor de kinderen.

Uitvoering

De kunstgroep bestaat uit een groep van maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 8 tot 13 jaar en wordt ondersteund door pedagogisch medewerkers van de SKB met een kunstige achtergrond. Samen met de kinderen onderzoeken zij als startpunt van het project de bijzonderheden, monumenten en verschillen tussen Barendrecht-Centrum en Carnisselande. Deze brengen zij met elkaar in kaart om vervolgens een aantal panelen te gaan beschilderen. Hierin is het thema duidelijk terug te zien. Door dit project dragen de kinderen bij aan het verbeteren van hun woonomgeving en ontwikkelen zij hun creatieve vaardigheden.

In lijn met wensen nieuw college

Het nieuwe college van EVB, VVD en D66 heeft in haar coalitieakkoord duidelijk beschreven wat zij vindt van maatschappelijke initiatieven en hoe zij hiermee om wil gaan. Zo is in het akkoord te lezen: ‘Wij vertrouwen erop dat onze inwoners meedenken, meewerken of zelf waardevolle initiatieven ontplooien op het gebied van hun leefomgeving (of daarbuiten).’ En verderop in het akkoord staat: ‘Wij treden deze initiatieven met openheid en vertrouwen tegemoet en laten er de ruimte voor.

Rol gemeente

Martin Wildeboer (wijkregisseur Carnisselande) is betrokken bij dit project. ‘Een brug door een tunnel’ is ingepast in de gemeentelijke herinrichtingsplannen voor de omgeving van de Voordijk, waar deze tunnel onderdeel van uitmaakt. Rijkswaterstaat verleent als eigenaar van de tunnel ook haar medewerking hieraan.

Meer informatie

Een goed project is een investering waard. Uw bijdrage, groot of klein, wordt zeer gewaardeerd. Het project drijft op donaties van bedrijven en particulieren. Meer informatie over dit project is te vinden op de websites kunstroute-barendrecht.nl/home/skb-kunstproject-2014 en kinderopvang-barendrecht.nl. Of kijk op Facebook (Stichting Kinderopvang Barendrecht). U kunt ook contact opnemen met het SKB-activiteitenteam via e-mailadres activiteitenteam@kinderopvang-barendrecht.nl

Foto’s: Afbeelding: ‘Een brug door een tunnel’ en de huidige toestand van de Voordijk tunnel onder de A29.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht


Fotograaf: Jordi Menheer, BarendrechtNU

(Op alle foto's berust copyright. Foto's mogen zonder toestemming v.d. fotograaf niet worden gekopieerd of worden overgenomen.)« | »