BARENDRECHT – Sinds april heeft Barendrecht een nieuw college van burgemeester en wethouders. De coalitiepartijen EVB, VVD en D66 hebben inmiddels met elkaar diverse plannen opgesteld. Als het aan de coalitie ligt, worden deze de komende 4 jaar uitgevoerd. Een van die plannen is het organiseren van gratis regionaal openbaar vervoer voor 65-plussers. De streefdatum voor invoering is 1 januari 2015.

Zie ook (18 nov 2014): Gratis OV voor senioren vanaf 1 januari 2015, niet voor de minima

De plannen van het college zijn verwoord in het coalitieakkoord. Veel mensen waren in de veronderstelling dat het gebruik van openbaar vervoer voor 65-plussers direct na het bereiken van het akkoord ingevoerd zou worden. Natuurlijk heeft het college de ambitie om gebruik van regionaal (RET-)vervoer door pensioengerechtigden snel te realiseren. Maar eerst moeten de plannen hiervoor worden voorbereid en uitgewerkt. Bovendien moet er geld voor worden vrijgemaakt.

Overleg met RET en stadsregio Rotterdam

De exacte invoeringsdatum wordt in overleg met de RET en de stadsregio Rotterdam bepaald. Vanwege de financiële gevolgen hangt die datum mede af van de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad. Geld vrijmaken voor dit plan betekent dat ergens anders minder geld naartoe gaat. De gemeenteraad moet dus keuzes maken.

Bespreken bij begroting

Het plan wordt in november ingediend bij de begrotingsbehandeling. Hiervoor worden diverse offertes opgevraagd. De raad neemt dan een besluit over dit voorstel. Meer informatie over het graitis OV voor 65-plusser volgt na de raadsvergadering van 11 november, waarin de begroting wordt behandeld. Dan is ook bekend binnen welk gebied vrij gereisd kan worden.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »