Gemeente in gesprek met ProRail: 300 nieuwe woningen in plaats van verkeersleidingspost naast station Barendrecht

BARENDRECHT – In 2018 kocht ProRail een stuk grond naast Station Barendrecht voor de bouw van een nieuwe verkeersleidingspost (VL-post). Het gebouw had in 2022 in gebruik moeten worden genomen, maar zo ver kwam het niet en inmiddels blijkt dat het gebouw er helemaal niet gaat komen, ook niet op een alternatieve locatie naast het AH distributiecentrum. De plannen zijn volledige geschrapt.

Gemeente Barendrecht in een update: “ProRail ziet af van de verdere ontwikkeling van nieuwbouw van de nieuwe verkeersleidingspost (VL-post) in Barendrecht. Het is te onzeker dat deze nieuwe verkeersleidingspost in 2026 gebruikt kan worden. Ook een alternatieve locatie is niet mogelijk.

Woningbouw

In het nieuwe ProRail gebouw zou de post Rotterdam samengevoegd worden met de post van het emplacement Kijfhoek en de incidentenbestrijdingsdienst van ProRail regio Randstad – Zuid. In het gebied naast Station Barendrecht is de gemeente enkele jaren geleden echter ook begonnen met de ontwikkeling van De Stationstuinen. Een deel van dit plan sneuvelde echter al snel toen bleek dat op het voormalige Hagé terrein een volledig nieuw -35 duizend vierkante meter groot- distributiecentrum voor Albert Heijn werd gebouwd. Een tegenslag voor het project dat juist moest voorzien in een groot aantal woningen. Op het terrein hadden zo’n 1.500 woningen kunnen worden gerealiseerd.

Om dit soort tegenvallers in de periode daarna niet nogmaals mee te maken, blokkeerde de gemeente toekomstige ontwikkelingen van andere bedrijven in het gebied. Te laat om de 1.500 bovenstaande woningen te redden, want daarvoor was al een vergunning verleend. Ook de grondverkoop aan ProRail had toen al plaatsgevonden.

Begrip

Het plan is inmiddels van tafel: “ProRail heeft begrip voor de woningbouwopgave en heeft altijd meegewerkt om dit voor elkaar te krijgen. De functies en activiteiten van de VL-post met een oefen- en parkeerterrein, sluiten echter niet aan bij de visie en functies van de woningbouwopgave van De Stationstuinen. Samen met de gemeente Barendrecht is gekeken naar een andere locatie“, aldus de gemeente. De nieuwe locatie, aan de kant van het AH distributiecentrum, blijk echter ook geen optie voor ProRail.

In juli vorig jaar kondigde gemeente alweer aan het bestemmingsplan van de locatie te wijzigen, waardoor een VL-post niet meer mogelijk was. Het proces om ProRail aan een nieuwe locatie te helpen liep sindsdien echter door, want het (semi overheids) bedrijf ProRail bezit de grond nog wel (in 2018 gekocht) en wilde wel dat de gemeente zou helpen bij het zoeken naar een nieuwe locatie. Een nieuwe locatie direct naast de fietstunnel onder station Barendrecht werd aangeboden, tussen het fietspad en het AH distributiecentrum. Daar zit al een bedrijf, maar die zou dan weer naar een locatie buiten het gebied van de Stationstuinen verhuizen.

Het afwikkelingsproces met de alternatieve locatie verliep stroef en ging volgens insiders vooral om de financiële afwikkeling. ProRail had immers al kosten gemaakt voor de nu geschrapte locatie en het nieuwe gebouw, maar wilde ook meewerken aan de woningbouw. Ambtenaren van het ministerie ‘Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening’ van Hugo de Jonge werden ook bij het proces betrokken; De overheid wilde immers dat gemeenten zoveel mogelijk woningbouw mogelijk maken en het zou dan op zijn minst opmerkelijk zijn als een semi-overheids partij als ProRail dat proces in de weg zou zitten.

Plan van de baan

Nu – halverwege 2023 – is er nog geen zekerheid dat een nieuwe locatie in Barendrecht op tijd (begin 2026) klaar kan zijn. ProRail wil haar medewerkers zekerheid bieden en heeft daarom met de gemeente afgesproken af te zien van de verdere ontwikkeling van de post in Barendrecht: “Dit doen we in het belang van zowel de gemeente en haar bewoners, als ProRail en haar medewerkers“. De partijen gaan nu werken aan een juiste ontbinding van de huidige overeenkomst. Daarmee kan het gehele braakliggende terrein aan de Dwarsligger opgenomen worden in de plannen van De Stationstuinen.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »