Politieauto

BARENDRECHT – Een 28-jarige man uit Amsterdam is eerder dit jaar veroordeeld voor een poging tot wederrechtelijke vrijheidsberoving (‘ontvoering’) in Barendrecht. Op 14 augustus 2021 heeft de man in Barendrecht een vrouw (ex-partner) met geweld in een auto gezet:

Verdachte heeft door [de vrouw] met geweld naar zijn auto toe te brengen, haar op de achterbank te zetten en vervolgens de deur achter zich dicht te trekken om haar op die achterbank te houden, opzettelijk geprobeerd van haar vrijheid te beroven.“, aldus de rechter.

Vrijheidsberoving en mishandeling

De man heeft de vrouw bij haar arm en keel gegrepen, haar naar zijn auto toe getrokken en op de achterbank geduwd. De deur van de auto werd vervolgens dichtgetrokken. De persoon wordt verdacht van een poging tot vrijheidsberoving, het uitvoeren van dit misdrijf (daadwerkelijke vrijheidsberoving) is ‘niet voltooid’.

De man is tevens veroordeeld voor de mishandeling van het zusje en de schoonzus van de ex-partner toen ze haar wilde komen helpen: tegen benen schoppen, op been stampen, in een vinger bijten, duwen en slaan.

De man zou volgens de slachtoffers ook een mes hebben getoond, maar de rechter spreekt de man hier (gedeeltelijk) van vrij, omdat de verklaringen van de slachtoffers niet eenduidig zijn hierover.

Straf

De rechter in de uitspraak over de man: “Door zijn optreden heeft hij een grote mate van angst teweeg gebracht bij zijn ex-vriendin. Verdachte heeft een enorme inbreuk gemaakt op de persoonlijke vrijheid en lichamelijke integriteit van zijn ex-vriendin en de lichamelijke integriteit van haar zusje en haar schoonzusje. (…) De rechtbank vindt een taakstraf van 80 uren, alsmede een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 maand met een proeftijd van 2 jaren passend en geboden. Het voorwaardelijke strafdeel zal verdachte ervan moeten weerhouden dat hij zich in de toekomst schuldig maakt aan strafbare feiten.

Uit de uitspraak blijkt tevens dat er rekening wordt gehouden met herhalend fout gedrag en daarom een contactverbod wordt opgelegd: “Als bijzondere voorwaarde zal een contactverbod met [de vrouw] worden opgelegd. De rechtbank is er niet gerust op dat verdachte geen contact meer met haar zal zoeken. Gebleken is dat verdachte moeite heeft om te accepteren dat de relatie over is en dat hij geen enkel inzicht heeft in wat de gevolgen van zijn handelen voor haar zijn geweest. Dat verdachte sinds het incident geen contact meer met haar heeft opgenomen kan het gevolg zijn van de druk die uitgaat van de aan hem opgelegde schorsingsvoorwaarden, waarvan een contactverbod en een locatieverbod onderdeel zijn. (…) De rechtbank is van oordeel dat er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat verdachte wederom een misdrijf zal begaan dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen. De rechtbank grondt dat oordeel op het reclasseringsrapport en hetgeen hiervoor is vermeld. De rechtbank zal daarom voornoemde bijzondere voorwaarde dadelijk uitvoerbaar verklaren.

De man heeft een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Eén van de voorwaarden hiervan is dat je ‘geen gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid’ bent. Uit de uitspraak wordt niet duidelijk of de veroordeling impact heeft gehad op de verblijfsstatus van de man.

Lees de volledig uitspraak op rechtspraak.nlBekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »