Na politie en BOA's nu ook particuliere beveiligers op het Havenhoofd en Doormanplein

BARENDRECHT – Het college heeft begin februari besloten om uitvoering te geven aan het eerdere plan voor de aanpak tegen overlast over het Havenhoofd en Doormanplein. De gemeente legt daarbij de focus op overlast door jongeren op het Havenhoofd en horeca(bezoekers) gerelateerde overlast op het Doormanplein.

Maatregelen

De maatregelen moeten de ‘overlast terugbrengen tot een niveau dat voor de meerderheid
van de samenleving enigszins acceptabel is‘, zo stelt het college van B&W. Op de korte termijn (vanaf nu t/m de zomer 2022) worden onderstaande maatregelen genomen, voor de middellange termijn (vanaf de zomer) heeft de gemeente andere maatregelen (verder onderaan in artikel).

Havenhoofd: Mosquito

Een pilot met het plaatsen van een mosquito in de parkeergarage aan de Reuchlinhaven. Een mosquito is een kastje waar een hoogfrequent geluid uit komt (na het detecteren van beweging) en dat geluid is in principe alleen hoorbaar voor jongeren tot een bepaalde leeftijd.

De gemeente werkt voor de plaatsing samen met de VvE. Bewoners van de appartementen alsook winkelend publiek ervaart al langere tijd overlast, waaronder vernielingen in de parkeergarage, geluidsoverlast/afval alsook fysiek geweld tegen bewoners.

De gemeente zal daarnaast de inzet van ambulant jongerenwerk uitbreiden en gebruik maken van de mogelijkheid om te handhaven op het groepsverbod, gebiedsverbod en vertonen van hinderlijk gedrag.

Doormanplein: Horecastewards

Tussen april en oktober 2022 start de gemeente een pilot met ‘horecastewards’: “Horecastewards zijn een soort gastheren/vrouwen, die bijdragen aan de sfeer en de veiligheid in uitgaansgebieden. Hun rol is stevig adviserend en ze waarschuwen voor consequenties, maar leggen geen boetes op. Ze maken contact op gelijkwaardige voet, wijzen op de gewenste omgangsvormen en treden bemiddelend en deescalerend op. (…) Mensen die regelmatig overlast veroorzaken dragen ze over aan de handhaving,
politie (>23 jaar) of jongerenwerk (<23 jaar)

Stewards worden ingezet op vrijdagavond van 20:00 tot zaterdagnacht 03:00 uur en van zaterdagavond 20:00 tot zondagnacht 03:00 uur. De gemeente wil tijdens de pilot aanzien of deze tijden mogelijk nog moet worden aangepast. De kosten voor een half jaar inzet van 2 stewards per avond is zo’n 60.000,

Om beter te kunnen handhaven wordt er voor specifieke gebieden aan alcoholverbod en/of groepsverbod/gebiedsverbod ingesteld.

Lange(re) termijn

Het Havenhoofd zal op termijn opnieuw worden ingericht, de gemeente hoopt daar cameratoezicht aan toe te voegen en het een minder aantrekkelijke hangplek te maken. Ook wordt onderzocht of de parkeergarage kan worden afgesloten, een samenscholingsverbod nodig is en de BOA’s hier (extra) bevoegdheden voor te geven.

Op het Doormanplein ligt eveneens een focus op cameratoezicht, maar ook op beleid in samenspraak met de horeca. Los van deze vorm van overlast is de Dorpsstraat ook  eenrichtingsverkeer geworden, de gemeente overweegt de inzet van flitscamera’s voor de handhaving hiervan. Het samenscholingsverbod en de extra bevoegdheden voor BOA’s liggen ook hier op tafel als extra optie.

Uitwerking

Hoe de toekomstige uitwerking er precies uit gaat zien, is nog niet zeker: “De belangrijkste aandachtspunten bij dit plan van aanpak zijn de benodigde financiële middelen en de
regie op de feitelijke uitvoering“, aldus het college. De huidige periode met korte termijn maatregelen zal input leveren over hoe effectief de maatregelen zijn.

Voor het volledige plan, zie: Plan van aanpak overlast Havenhoofd en Doormanplein 2022 (PDF) (Let op: Ondanks dat de gemeente Barendrecht op de eerste bladzijde foto’s heeft gekopieerd van BarendrechtNU, met daarin het logo/de naam van BarendrechtNU (…) is dit géén document van BarendrechtNU)Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »