Verzakkingen rond nooduitgangen station Barendrecht: Oplossing naar verwachting in zomer 2022 gereed

BARENDRECHT – In februari 2020 werden er over anderhalve kilometer spoortunnel hekken langs het talud geplaatst bij station Barendrecht. Er moest worden ingegrepen omdat er gaten in de ondergrond van het spoortalud waren ontstaan.

Het onderzoek naar de oorzaak van het ontstaan van deze gaten loopt nog, maar ProRail heeft aangegeven dat het er vooralsnog op lijkt dat de verzakkingen (zand) op en rond 18 nooduitgangen zijn waargenomen. Elders zijn deze verzakkingen vooralsnog niet waargenomen.

Hekken langs spoortalud

De hekken die al anderhalf jaar langs de spoortunnel staan kunnen vanwege de veiligheid nog niet worden weggehaald. Desondanks willen ProRail en de gemeente Barendrecht kijken of er binnenkort al een aantal hekken kunnen worden weggehaald rond plekken waar dit veilig kan. Hiervoor wordt de afronding van het extern uitgevoerde onderzoek afgewacht.

ProRail heeft omwonenden van het spoortalud een kleine 2 weken geleden geinformeerd over de werkzaamheden: “Zodra we de definitieve rapportage van het grondonderzoek van Deltares hebben ontvangen, weten we welke delen van het spoortalud veilig zijn. Dan gaan we bekijken of en hoe we de hekken zo snel mogelijk anders kunnen plaatsen zodat u, als omwonende, er minder last van hebt. Dat doen we naar verwachting in augustus. De gemeente Barendrecht zal het talud bovendien eind september/ begin oktober weer maaien met de robotmaaier.

Een definitieve oplossing voor de gaten in het talud zal volgens de huidige planning van ProRail pas in april 2022 beginnen en zo’n 2 tot 3 maanden later zijn afgerond (zomer 2022). De aanbesteding van de werkzaamheden start na de huidige zomer.

Opmerking: Wethouder Schaap schrijft (9 juli) in antwoord op raadsvragen van ‘Echt voor Barendrecht’ dat de herstelwerkzaamheden ‘op zijn vroegst’ eind 2021 van start gaan. ProRail schrijft in een brief aan bewoners echter dat dit april 2022 is. De recentere  informatie van ProRail (19 juli) is in dit artikel gebruikt voor de termijnen.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »