Fietsenstalling

BARENDRECHT – Echt voor Barendrecht (EVB) heeft het college verzocht om een pilot te starten met een bewaakte fietsenstalling bij de Middenbaan. De motie (PDF) met dit plan werd tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen dinsdag, met steun van het CDA, GroenLinks en D66, door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen (21 voor, 8 tegen).

Op basis van de pilot kan er, inclusief het kostenplaatje, een overweging worden gemaakt of er een definitieve bewaakte fietsenstalling moet komen.

Bewaakte fietsenstalling

De motie bevat een aantal uitgangspunten voor de realisatie van een bewaakte fietsenstalling. Het college wordt verzocht aandacht te geven aan ‘soberheid en dus beperkte kosten’ van de fietsenstalling, een locatie dichtbij het centrum te zoeken, en ‘ laagdrempelige arbeidsparticipatie’ te creëren. Ook het gebruik moet ‘laagdrempelig’, bij voorkeur gratis, worden. De resultaten van de pilot kunnen daarnaast worden gebruikt om te bekijken of een soortgelijke bewaakte fietsenstalling ook elders in Barendrecht kan worden gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld bij winkelcentrum Carnisse Veste.

Pilot

Raadslid Margo Stolk: “Er zijn al jaren veel fietsendiefstallen in Barendrecht. Tot voor kort liep er daarom een succesvolle pilot tegen fietsendiefstal bij het station. Deze pilot is echter geruisloos stopgezet. Wel is het college recent begonnen met een bewustwordingscampagne om fietsendiefstallen te voorkomen. Wij denken dat een pilot met een bewaakte fietsenstalling rond de Middenbaan echter meer zoden aan de dijk zet.

Volgens EVB zijn er rond de Middenbaan genoeg (bouw)plaatsen om een pilot voor een bewaakte fietsenstalling te starten. Stolk: “Met een fietssnelroute in onze gemeente, mag een bewaakte fietsenstalling toch niet ontbreken. Het is daarnaast een stimulans voor mensen om de fiets vaker te pakken om een boodschap te doen en dat is weer goed voor de gezondheid en het milieu. Daarbij geeft een bewaakte fietsenstalling ook nog eens een mogelijkheid om laagdrempelige arbeidsparticipatie mogelijk te maken.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »