Zeeheldenbuurt, Barendrecht

BARENDRECHT – De woningen in de Zeeheldenwijk voldoen niet meer aan de huidige kwaliteitseisen, zo stelt Patrimonium Barendrecht: “Gezien de huidige staat van de woningen is het financieel niet haalbaar om de woningen te renoveren.” Patrimonium heeft dan ook het besluit genomen om de 88 woningen in de Zeeheldenwijk in de toekomst te slopen. De betreffende bewoners ontvingen hierover eind oktober een brief.

De keuze om de woningen in de toekomst te slopen was geen makkelijke beslissing: “We hebben de mogelijkheden voor de toekomst van de woningen in de Zeeheldenwijk onderzocht. We hebben gekeken naar de technische staat, de kwaliteit, de klachten over de woningen, de veiligheid, de duurzaamheid, de huidige eisen en de beleving van de huurders van de woning en de omgeving.

“Niet verantwoord”

Zowel renovatie als sloop zijn ingrijpend en in beide gevallen moeten de huurders de woning verlaten. Bij renovatie zijn de mogelijkheden om de kwaliteit en energiezuinigheid van de woningen te verbeteren beperkt, onder andere doordat de constructie niet te veel belast kan worden. De woningen zijn gemiddeld 67 jaar oud. De kosten die nodig zijn om de kwaliteit van de woningen te verbeteren én duurzaamheidsmaatregelen uit te voeren zijn zodanig hoog dat dit niet meer verantwoord is. Daarom is uiteindelijk besloten in de toekomst de woningen te slopen.

Patrimonium organiseert in november een informatiebijeenkomst voor de huurders. Ook is er een klankbordgroep die de huurders vertegenwoordigt waarmee we het proces verder afstemmen. Twee Bewonersraadleden nemen ook deel aan de klankbordgroep.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »